Zapraszamy do lektury regularnych rozważań oblackich pisanych przez o. Franka Santucciego OMI, odpowiedzialnego w zgromadzeniu za szerzenie charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda.

Tłumaczy o. Roman Tyczyński OMI.

8 lutego 2019

MINĘŁO 200 LAT: PRZEPOWIADANIE: KIM TY JESTEŚ, PRZEMAWIAJĄC W SPOSÓB TAK ELOKWENTNY, ŻE NIE JESTEM W STANIE ZROUMIEĆ, O CZYM MÓWISZ. W naszym studium Reguły a 1818 roku zobaczyliśmy, jak Eugeniusz określał cele misjonarzy: głosić Ewangelię najbardziej opuszczonym, dostrzec zniknięcie zakonów i naprawić szkody spowodowane przez zdemoralizowanych kapłanów. 15 następnych stron dotyczy głoszenia misji ludowych. Następna sekcja Reguły jest zatytułowana: Inne ćwiczenia – Przepowiadanie. Zawarł w niej…

Więcej Info


7 lutego 2019

NOTA BENE: OBLACJA NICZYM NOWE SERCE, NOWY DUCH I NOWA MISJA Zachwyciwszy się wzniosłymi ideałami misjonarzy oraz opisawszy plan działania, aby je osiągnąć, Eugeniusz powraca do rzeczywistości. Nota bene została napisana jako odpowiedź na zniszczenie spowodowane w Kościele przez kapłanów, którzy nie żyli ideałami ich powołania, a swym złym przykładem innym blokowali drogę do Boga. Powraca więc to tej bolesnej kwestii. Trzeba wejść jeszcze głębiej, wejść aż do miejsca świętego; oczyścić je z…

Więcej Info


6 lutego 2019

MINĘŁO 200 LAT: NOTA BENE: CZŁOWIEK, CHRZEŚCIJANIN, ŚWIĘTY Jak urzeczywistnić ten ideał dla osób, którym służyli misjonarze. Ich metodologia składała się z trzech etapów: Uczynić z nich istoty rozumne, potem - chrześcijan, a wreszcie dopomóc im stać się świętymi.   Reguła z 1818, rozdział pierwszy, §3 Nota Bene. Missions, 78 (1951) s. 16. Najpierw konieczne było wejście w ludzką rzeczywistość każdego człowieka. Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami (J, 1, 14). Ludzie opisani w Nota…

Więcej Info


5 lutego 2019

MINĘŁO 200 LAT: NOTA BENE: SZPITAL DLA GRZESZNIKÓW Napisana w 1818 roku Reguła była próbą odczytania doświadczeń, które misjonarze przeżyli w minionych trzech latach, aby na nich oprzeć przyszły fundament. Eugeniusz w Nota bene kontynuuje opis porewolucyjnego Kościoła we Francji i na tej podstawie, wychodząc z ich życiowego doświadczenia, określa sedno sprawy: Jak szerokie pole działania! Jak szlachetne i święte przedsięwzięcie! Ludzie giną w zupełnej ignorancji wszystkiego, co dotyczy ich…

Więcej Info


4 lutego 2019

MINĘŁO 200 LAT: NOTA BENE: FUNDAMENT OBLACJI Zasadą życia Eugeniusza było całkowite być dla Boga. Ta sama idea została zawarta w wyrażeniu żyć dla chwały Boga, co streszcza się w słowie oblacja. To szczyt naśladowania cnót Jezusa Chrystusa, ponieważ chwała Boża była największym pragnieniem Jezusa, co Eugeniusz miał zwyczaj podkreślać: Całe życie Zbawiciela było całkowicie poświęcone chwale Jego Ojca. I cóż, nie naśladując naszego wzoru w niewinności, czyż miałbym zrezygnować z naśladowania Go w…

Więcej Info


1 lutego 2019

MINĘŁO 200 LAT: NOTA BENE: OSTATECZNY TEST OBLACJI Po co tak wymagający program osobistego i duchowego wzrostu? Odpowiedź wpisuje się w potrójną odpowiedź, która wielokrotnie pojawiała się w pismach Eugeniusza, ponieważ kładzie nacisk, aby ciągle pamiętano o chwale Bożej, dobru Kościoła i zbawieniu dusz. Cóż powinniśmy zrobić, aby dla Jezusa Chrystusa pozyskać tyle dusz, które porzuciły jego jarzmo?… Mieć jedynie na względzie chwałę Boga, dobro Kościoła i zbawienie dusz. Następnie podaje listę…

Więcej Info


31 stycznia 2019

MINĘŁO 200 LAT: NOTA BENE: PEŁNI UFNOŚCI Jeden z pierwszych biografów Eugeniusza, Alfred Yennveux, opisał ten fragment, jak gdyby misjonarze byli ubrani od stóp do głów w solidny pancerz cnót, w metalową i nie dającą się przebić zbroję żołnierza. Eugeniusz kończy zaproszeniem do oblacji i używa wojskowej terminologii z ćwiczeń duchowych św. Ignacego, który był mu bardzo bliski. Następnie pełni ufności powinni wejść na pole bitwy i aż do śmierci walczyć o największą chwałę Boga.   Reguła z…

Więcej Info


30 stycznia 2019

MINĘŁO 200 LAT: NOTA BENE: UBRAĆ SWYCH MISJONARZY OD STÓP DO GŁÓW.  Jedynie po ubraniu swych misjonarzy od stóp do głów w solidny pancerz cnót, biskup de Mazenod wyraża zgodę, aby im powiedzieć: następnie pełni ufności…  Święte Reguły Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na postawie pism, nauki i ducha biskupa Karola, Józefa, Eugeniusza de Mazenod, Paris, 1903, t. 1, s. 17. Aby odpowiedzieć na pytanie, co powinien uczynić misjonarz, aby stać się apostołem, współpracownikiem…

Więcej Info


29 stycznia 2019

MINĘŁO 200 LAT: NOTA BENE: SZKOŁA JEZUSA. W swojej Regule Eugeniusz dzieli się entuzjastyczną wizją, ogarniającą cały świat. Drogą prowadzącą do przyjęcia tego ideału jest czynienie tego samego, co czynił Jezusa.  Jednym słowem używajcie tych samych środków, którymi posługiwał się Zbawiciel, kiedy chciał zbawić świat, osiągniecie te same rezultaty. Spoglądając na to, co czynił Jezus, Eugeniusz zaczyna od stworzenia grupy na wzór wspólnoty Jezusa z apostołami. Jezus powierzył apostołom ideał…

Więcej Info


28 stycznia 2019

MINĘŁO 200 LAT: MIEJCIE GORLIWYCH, ŚWIĘTYCH I ZAPRAWIONYCH W CNOCIE KAPŁANÓW.   Miejcie gorliwych, bezinteresownych i zaprawionych w cnocie kapłanów a wnet do ich obowiązków sprowadzicie do owczarni błądzących ludzi.   Reguła z 1818, rozdział 1, §3 Nota Bene. Missions, 78 (1951) s. 15. W 1818 roku powyższe słowa napisał do swym kapłanów-misjonarzy. W 1826 roku tekst został zmodyfikowany i obecnie znamy go jako Przedmowę, która jest skierowana do wszystkich członków de mazenodowskiej rodziny.…

Więcej Info