Zapraszamy do lektury regularnych rozważań oblackich pisanych przez o. Franka Santucciego OMI, odpowiedzialnego w zgromadzeniu za szerzenie charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda.

Tłumaczy o. Roman Tyczyński OMI.

6 sierpnia 2019

ADEKWATNA ODPOWIEDŹ NA EPIDEMIĘ CHOLERY   Biograf Eugeniusza ojciec Rey opisuje to wszystko, co regularnie zobaczymy w przyszłości, mianowicie zdolność Eugeniusza do utożsamienia się z najbardziej opuszczonymi i podjęcia konkretnych działań, aby zaradzić ich cierpieniom. W tym przypadku chodziło o dzieci-sieroty, których rodzice zmarli na cholerę. Słownictwo Reya jest dość kwieciste, ale przekazuje istotne przeslanie. Zamieszczam cały fragment. Nie przestawał jednak martwić się cholerą i…

Więcej Info


5 sierpnia 2019

BÓG ZOSTAŁ UWIELBIONY W CZASIE PUBLICZNYCH MODŁÓW, JAKIE ZALECILIŚMY. Cholera przez 11 dni siała spustoszenie w Marsylii i spowodowała śmierć kilku tysięcy ludzi.   Bóg został uwielbiony w czasie publicznych modlitw, jakie za­leciliśmy. Lekarze powiadomili nas o okrutnym nasileniu się choro­by, a oto wyśmiewając się z ich przewidywań, Bóg ją przepędził jed­nym podmuchem. Epidemia ustała wraz z dziewięciodniową uroczystą adoracją Najświętszego Sakramentu. Dla mnie i dla wszystkich, którzy…

Więcej Info


2 sierpnia 2019

MOJE SRCE ROZSZERZA SIĘ POŚRÓD TEJ TAK GODNEJ PODZIWU POBOŻNOŚCI. Gdy oblaci pomagali tak bardzo cierpiącym ludziom, Eugeniusz wraz ze swoim wujkiem, biskupem Fortunatem, kierowali pobożność mieszkańców Marsylii na największe spotkania modlitewne. Mieszkańcy mieli szczególne nabożeństwo do Matki Bożej od Straży, której małe sanktuarium górowało nad miastem. Figura Dobrej Matki, ukazująca Maryję czuwającą nad miastem i portem, była w szczególny sposób czczona przez mieszkańców. Eugeniusz…

Więcej Info


1 sierpnia 2019

LUDZIE SAMI ZWRACAJĄ SIĘ DO MISJONARZY ZE SWOIMI POTRZEBAMI.   Trzeba było szybko zaspokoić najpilniejsze potrzeby. Niektóre para­fie, jak na przykład La Major czy Świętego Wawrzyńca, były w krytycz­nym położeniu. Dałem dwóch misjonarzy do Świętego Wawrzyńca. Le Calvaire czyni więcej niż normalna parafia; ludzie często zwracają się do misjonarzy.   List do Kazimierza Auberta, 10.03.1835, w: EO I, t. VIII, nr 508.   Misjonarzami, o których mówimy, byli oblaci, którzy natychmiast zostali…

Więcej Info


31 lipca 2019

MUSZĘ DAĆ PRZYKŁAD NIEZWYKŁEJ ODWAGI. W szczytowej fazie epidemii Eugeniusz opisuje sytuację w Marsylii: Nasze zajęcia, mój drogi synu, są codziennie coraz bardziej liczne. Wczoraj poszedłem spać o drugiej w nocy. Nasze starania sięgają zenitu z powodu rozprzestrzeniającej się strasznej choroby, która nęka nasze mia­sto. Trzeba było szybko zaspokoić najpilniejsze potrzeby. Niektóre para­fie, jak na przykład La Major czy Świętego Wawrzyńca, były w krytycz­nym położeniu. Dałem dwóch misjonarzy do…

Więcej Info


30 lipca 2019

MOJE MIEJSCE JEST TUTAJ. W lutym 1835 roku cholera przybrała rozmiary epidemii. Rey szczytowy punkt wskazuje wówczas, gdy codziennie w domach umarły 83 osoby, nie licząc tych, którzy zostali zabrani do placówek, aby tam umrzeć. W Marsylii wybuchła panika, z miasta uciekło od 25-30 tysięcy ludzi, aby uniknąć choroby. René Motte opisuje sytuację, w jakiej znalazł się święty Eugeniusz: W tym czasie biskup de Mazenod został pozbawiony praw cywilnych, ponieważ przyjął sakrę biskupią bez pozwolenia…

Więcej Info


29 lipca 2019

WSZYSTKO, CO UCZYNILIŚCIE JEDNEMU Z TYCH NAJMNIEJSZYCH, MNIEŚCIE UCZYNILI. Pierwsza fala cholery dotarła do Marsylii w 1832 roku, gdy Eugeniusz był w Rzymie w związku z nominacją na biskupa Ikozji. Obawiając się, że choroba będzie się rozszerzać i osiągnie rozmiary epidemii udał się do papieża, aby uzyskać odpusty dla mieszkańców swojej diecezji, które pomagały umierającym w wyniku cholery. Eugeniusz przedłożył zatem listę, która została zatwierdzona przez papieża w listopadzie 1832 roku. Oto…

Więcej Info


26 lipca 2019

1835 – TRUDNY ROK - BÓG BĘDZIE MOJĄ JEDYNĄ NAGRODĄ. Marsylia była miastem portowym, zawsze zatem istniało ryzyko chorób, które na różnych statkach docierały do portu. Mieszkańcy przeżyli wiele epidemii cholery. Jedną z nich bla ta z 1835 roku. To był także ciężki rok dla Eugeniusza. Nadal był zaangażowany w konflikt z rządem, odkąd w 1832 roku bez pozwolenia rządu został mianowany biskupem Ikozji. Już przy wielu okazjach wspominaliśmy, jak ten konflikt przebiegał. To był także okres, gdy pewni…

Więcej Info


25 lipca 2019

DZIWIĄ SIĘ, ŻE PRACE, KTÓRE WYDAWAŁY SIĘ NIE MIEĆ KOŃCA, ZOSTAŁY JEDNAK W TAK KRÓTKIM CZASIE UKOŃCZONE.   Krótko po przyjeździe oblatów na Korsykę Eugeniusz mógł z dumą napisać:   Ojciec Guibert od początku okazał się mistrzem. Nie wyobraża sobie ojciec, jak szybko i sprawnie wszystkim pokierował. Seminarium jest już gotowe, 6 tego miesiąca odbędzie się otwarcie, prawdopodobnie dokona go osobiście biskup, który do tego czasu powinien już powrócić. Ojciec Gu­ibert pozostawił go w…

Więcej Info


24 lipca 2019

ADRIAN TELMON OMI (1807 – 1878)   Adrian Telmon trzeci spośród członków założycielskiej wspólnoty na Korsyce urodził się w 1807 roku, oblację złożył w 1826 roku, a w 1830 został wyświęcony na kapłana. Yvon Beaudoin opowiada następującą historię: Po misji w Barcelonnette, wygłoszonej od 20 kwietnia do 20 maja 1822 roku przez Założyciela i jego współbraci do misjonarzy w Aix dołączył Adrian. 1 maja 1837 roku biskup de Mazenod napisał w swoim Dzienniku: Zabrałem go, aby tak powiedzieć, w…

Więcej Info