Zapraszamy do lektury regularnych rozważań oblackich pisanych przez o. Franka Santucciego OMI, odpowiedzialnego w zgromadzeniu za szerzenie charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda.

Tłumaczy o. Roman Tyczyński OMI.

4 września 2018

BISKUP TYTULARNY IKOZJI PYTA SIĘ, GDZIE JEST IKOZJA. Spotkanie Eugeniusza nie miało na celu przyznania mu konkretnej diecezji, ale nieistniejącej już stolicy tytularnej Ikozji. Oto wyjaśniania przesłane ojcu Tempierowi: Jeśli interesujecie się Ikozją, umieśćcie ją w waszych dyptykach. Znajduje się w Afryce, jak wam powiedziałem; misja naszego przyjaciela to Trypolis i Tunis. Prawdopodobnie delikatność rządu francuskiego spowodowała, że nie dołączono jeszcze Algieru. List do Henryka…

Więcej Info


3 września 2018

ŹRÓDŁO DUCHOWYCH POCIECH I PRAWDZIWEJ WEWNĘTRZNEJ RADOŚCI Wreszcie papież wzywa go w kwestii nominacji. Przedwczoraj wieczorem Papież mianował; wczoraj przedstawiono mu dokument i podpisał go; oba brewe zostały przepisane na pergaminie. Eugeniusz wiele godzin spędził na modlitwie. Nadal pisze w trzeciej osobie, aby uniknąć podejrzeń rządu: ...Jednak muszę ojcu powiedzieć, że podjęcie decyzji o cierpliwości i o poddaniu się, a także samotność były dla naszego przyjaciela źródłem…

Więcej Info


31 sierpnia 2018

NAPRAWDĘ MOIM POWIERNIKIEM JEST JEDYNIE TEN DOBRY MISTRZ. Eugeniusz został wezwany do Rzymu w związku z biskupią nominacją i przybył tam 15 sierpnia. Sześć tygodni ciągle oczekiwał na oficjalne spotkanie z papieżem i nominację. Jest sfrustrowany bezczynnością w Rzymie, podczas gdy tyle jest do zrobienia we Francji. … Wierz mi, że moje posłuszeństwo i poddanie się są wystawione na ciężką próbę. Ile razy kusiło mnie, by odejść. Prawie dostrzegłem w tym jakąś dobrą stronę, ale…

Więcej Info


30 sierpnia 2018

PAPIEŻ ZGADZA SIĘ Z POMYSŁEM, ABY EUGENIUSZA DE MAZENODA MIANOWAĆ BISKUPEM. Jak widzieliśmy biskup Fortunat chcąc zapewnić przetrwanie diecezji marsylskiej - chociaż rząd groził jej likwidacją - przyjął taktykę, aby swego bratanka Eugeniusza mianować biskupem i nadal móc udzielać sakramentów bierzmowania i święceń. (http://www.eugenedemazenod.net/?p=3701, https://www.omiworld.org/fr/lemma/icosie-eveque-d-fr/). Biskup Fortunat do Rzymu wysłał ojca Henryka Tempiera, aby porozumieć się z papieżem.…

Więcej Info


29 sierpnia 2018

NIEMOŻLIWE BYŁO ZAKAZAĆ RELIGIJNEJ GORLIWOŚCI LUDZI. W Marsylii istniała tradycja publicznej procesji ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym roku rząd zakazał publicznych procesji. ...Potrzebowałem pocieszenia od ojca, po tym, jak pogrążył mnie w rozpaczy arbitralny zakaz procesji, a wszystko było uzgodnione, aby nasz Pan został odpowiednio uhonorowany. Ponieważ czytacie „La Gazette”, zobaczycie w niej nasz okólnik; określi on wam miarę naszego obu­rzenia. Zapomniano jedynie podkreślić…

Więcej Info


28 sierpnia 2018

TERAZ WSZĘDZIE PANUJE PORUSZENIE, WZAJEMNE PODEJRZENIA PSUJĄ HARMONIĘ. List Eugeniusza do Henryka Tempier, który w jego zastępstwie przebywał w Rzymie, ukazuje agitację polityczną w Marsylii orz delikatna pozycję wikariusza generalnego. ...Teraz wszędzie panuje poruszenie, wzajemne podejrzenia psują har­monię. Bez przerwy grupy ludzi robią wrogie demonstracje. Ten stan rzeczy zapoczątkowało przedziwne powstanie. Podczas rewolucji z 1830 roku Ludwik Filip przywłaszczył sobie tron jako…

Więcej Info


27 sierpnia 2018

BARDZO ZNAMIENNY LIST Być może jesteście zdziwieni, że dzisiejszy tekst Eugeniusza jest bardzo krótki. Jednak za tymi słowami kryje się rzeczywistość, która zmieni życie Eugeniusza aż do momentu jego śmierci, która nastąpi za 29 lat. Prośba została zaakceptowana przez papieża, Eugeniusz został biskupem, co wywołało burzliwe relacje z rządem francuskim. Wiele osobistych cierpień oraz okres nadzwyczajnego i pełnego miłości pasterskiego prowadzenia najbardziej opuszczonych w Marsylii, drugim co do…

Więcej Info


św. Eugeniusz powróci…

Z powodu wakacji letnich św. Eugeniusz zamilknie na kilka tygodni, aby przemówić do nas 27 sierpnia.

Więcej Info


28 czerwca 2018

ŻYWI CZŁONKOWIE CHRYSTUSA MAJĄ PIERWSZEŃSTWO NAD CEGŁAMI KOŚCIOŁA. Za przykładem króla i rządu wroga Kościołowi była także rada miejska Marsylii. W 1832 roku wstrzymała dotacje i odebrała pomieszczenia braciom szkolnym, którzy prowadzili szkołę dla ubogich. Eugeniusz, jako wikariusz generalny, natychmiast interweniuje, aby ocalić braci. ...Mam nadzieję, że kwesta dla naszych szkół będzie wystarczająca. Miałem dziesięć tysięcy franków, potrzeba będzie prawie dwukrotnie wię­cej. Samo wynajęcie…

Więcej Info


27 czerwca 2018

CZY BISKUP NIE UCZYNIŁ SIEBIE INSTRUMENTEM RZĄDU WROGIEGO KOŚCIOŁOWI? Dla Eugeniusza kolejną konsekwencją rewolucji lipcowej była propozycja, aby ojciec Courtès został wikariuszem generalnym nowo mianowanego biskupa, który popierał króla wrogiego Kościołowi. ...Propozycja, jaką uczynił ci JE Rey, wzbudziłaby prawdopodobnie moją wdzięczność, gdyby miał on na celu jedynie okazanie ci szacunku. Czyni ona na mnie nieco mniejsze wrażenie, jeśli rozważę jego stanowi­sko i korzyści, jakie miał…

Więcej Info