Zapraszamy do lektury regularnych rozważań oblackich pisanych przez o. Franka Santucciego OMI, odpowiedzialnego w zgromadzeniu za szerzenie charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda.

Tłumaczy o. Roman Tyczyński OMI.

28 listopada 2018

MINĘŁO 200 LAT: REGUŁY POSTĘPOWANIA JEDNOCZĄCE WSZYSTKICH WCHODZĄCYCH W JEGO SKŁAD CZŁONKÓW W JEDNOLITEJ PRAKTYCE I WSPÓLNYM DUCHU. Stać się w pełni takim, jak to podano w ośmiu wczoraj wymienionych punktach Przedmowy, to cel i rezultat doskonałego życia Regułą. Nie tylko dla jednostki, ponieważ Reguła jasno określa tożsamość, jedność i siłę całej wspólnoty misjonarzy, zapewnia jej żywotność i owoce w życiu korzystających z posługi misjonarzy. Przykład świętych i rozsądek w wystarczający sposób…

Więcej Info


27 listopada 2018

MINĘŁO 200 LAT: ŻARLIWE ZAPROSZENIE DO BYCIA ODPOWIEDZIALNYM W pierwszym paragrafie Przemowy życie misjonarzy przedstawiono w zachwycający sposób, zachęcając wszystkich członków, aby pozwolili się przemienić dzięki tym wzniosłym ideałom. Dlatego Eugeniusz ciągle pokazuje, że to nie jest dar, który spadł im z nieba, ale ze koniecznie należy pracować, aby go osiągnąć. Droga ku niemu jasno i pewnie została wyznaczona w Regule:  Aby osiągnąć ten tak upragniony cel, powinni także z największą troską…

Więcej Info


26 listopada 2018

MINĘŁO 200 LAT: OŚMIOWYMIAROWA FOTOGRAFIA Eugeniusz pisząc w 1818 roku Regułę chciał wyrazić na piśmie ducha, który już od trzech lat ożywiał misjonarzy. W ten sposób chciał, aby inni zostali przemienieni tym samym duchem i jako misjonarze żyli zgodnie z Regułą. Przedmowa zawiera kilka zasadniczych elementów naszego powołania i można byłoby ją nazwać ośmiowymiarową fotografią, która jest również obecnie bardzo ważna dla nas.  1/ Jeśli kapłani, których Pan natchnął Misjonarzem staje się (lub…

Więcej Info


23 listopada 2018

MINĘŁO 200 LAT: DZIEŃ OBLACJI: KONSEKRACJA, ABY UCZYNIĆ WIDOCZNĄ BOŻĄ MIŁOŚĆ. Nadszedł dzień Wszystkich Świętych. Od trzeciej rano ci, którzy są na Kapitule są obudzeni. Przed godziną 4 wszyscy są w Kościele, leżą krzyżem przed ołtarzem, aby przygotować się do najpiękniejszej i najbardziej pocieszającej z wszystkich ofiar. Wspomnienia Suzanne i Moreau, cyt. za T.  Rambert, dz. cyt., t. 1, s. 290-291. Leflon opowiada: Ojciec de Mazenod mógł sobie tylko marzyć o tak szczęśliwym zakończeniu. 1…

Więcej Info


22 listopada 2018

MINĘŁO 200 LAT: UCZYŃ WSZYSTKO, CO ON TOBIE MÓWI. W swojej modlitwie Eugeniusz zwraca się teraz do Maryi, prosząc Ją, aby mu towarzyszyła, gdy podejmuje nową odpowiedzialność. Dziewico Maryjo, moja dobra Matko, gdybym częściej Cię przyzywał, nie musiałbym tak bardzo się o siebie obawiać. Moja Matko, dzięki Twemu potężnemu wstawiennictwu pomóż mi, abym inaczej niż dotychczas, spełniał wszystkie obowiązki, jakie Twój Syn na mnie nałożył, abym dzięki Twej pomocy wypełniał je tak jak trzeba i…

Więcej Info


21 listopada 2018

MINĘŁO 200 LAT: ZBAWIENIE WIELU ZALEŻY OD MEJ KIEROWNICZEJ WIERNOŚCI. Natura zaangażowania, którą Eugeniusz podjął wraz z misjonarzami zmieniała z racji ich ślubów i oblacji. Nie było to już tylko czasowe przyłączenie się, które można byłoby zakończyć, gdyby poczuli się nim zmęczeni, ale odtąd na całe życie mieli przyjąć ten ideał i sposób życia. Dlatego Eugeniusz jeszcze bardziej naciskał, że od jego kierowniczej roli zależało nie tylko dobre samopoczucie wspólnoty, ale również zbawienie tych,…

Więcej Info


20 listopada 2018

MINĘŁO 200 LAT: NAUCZYĆ SIĘ SŁUŻYĆ BOGU W BLIŹNICH. Wydarzenia kilku poprzednich lat doprowadziły go do zrozumienia, że żyć całkowicie dla Boga nie tyle popycha go do życia na sposób zakonów kontemplacyjnych, ale do służenia Bogu w bliźnich: poświęcił się służbie bliźniego, abym nie zapominał jednak o sobie, ale abym bardziej czuwał nad moim wnętrzem, abym nie pozwalał, by całkowicie mnie pochłonęły dzieła zewnętrznej gorliwości; jednym słowem, abym w tym samym czasie pracował nad zbawieniem…

Więcej Info


19 listopada 2018

MINĘŁO 200 LAT: MODLITWA O REALIZM  W przeddzień podjęcia wielkiego zaangażowania na całe me życie, wchodzę w siebie… Tymi słowami zaczyna się dziennik Eugeniusza z dnia skupienia przed złożeniem wieczystej oblacji, do złożenia której przygotowywał jako zakonnik żyjący ślubami. Oceniając samego siebie dotyka stałego tematu swych rekolekcji z minionych lat, mianowicie swego braku koncentracji, która często jest spowodowana jego zbyt wielkim zaangażowaniem i działalnością. W przeddzień podjęcia…

Więcej Info


16 listopada 2018

MINĘŁO 200 LAT: ODNOWIĆ I WZMOCNIĆ JEDNOŚĆ. Jeszcze przez kilka dni po zakończeniu Kapituły Generalnej trwały roczne rekolekcje. Był to czas przygotowania do złożenia oblacji w dniu1 listopada 1818 roku.  Nauki rekolekcyjne, które osobiście głosił Superior Misjonarzy Prowansji prowadziły do zbliżenia ducha i serc. Jego zachęty do całkowitego poświęcenia się poruszały i wzruszały. Błagał swych słuchaczy, aby się zdecydować, aby nie odkładali podjęcia decyzji aż staną przed Najwyższym Sędzią w…

Więcej Info


15 listopada 2018

MINĘŁO 200 LAT: WYBORY, ABY MIANOWAĆ ODPOWIEDZIALNYCH ZA STOWARZYSZENIE. Bazując na oficjalnych Aktach Kapituły i na Wspomnieniach Mariusza Suzanne, Rey w następujący sposób opisuje wydarzenia: W poniedziałek, 26 października, odbyło się drugie posiedzenie pierwszej Kapituły Generalnej Stowarzyszenia Misjonarzy Prowansji. Zebrawszy kapłanów wspólnoty, Założyciel zaproponował im przejście do wyborów na urzędy według sposobu przepisanego przez zaaprobowane przez nich Reguły oraz przyłączenie…

Więcej Info