Pojęcie świeckich stowarzyszonych z oblatami jest dość szerokie. Dotyczy ono osób świeckich, które zrzeszają się w stowarzyszenia i organizacje, których celem jest określona pomoc w wypełnianiu w Kościele oblackiego charyzmatu. W ostatnich latach zaangażowanie świeckich w Polsce wyraźnie rośnie. Następuje zauważalna zmiana postrzegania Kościoła już nie jako domeny kleru, ale miejsca dla wszystkich ludzi, gdzie świeccy powinni i chcą podejmować różne odpowiedzialności, a nie tylko brać lub pozostać biernymi. Zjawisko to rozwija się także pod skrzydłami misjonarzy oblatów MN.

W KKiRR znajdujemy takie odniesienie do zaangażowania osób świeckich:

R 7f. Będziemy wspierać ludzi świeckich w ich wysiłku rozeznawania i rozwijania swoich talentów i charyzmatów. Będziemy ich zachęcać do angażowania się w apostolstwo, podejmowania posług i przyjmowania w ten sposób właściwej im odpowiedzialności w chrześcijańskiej wspólnocie.

W Polsce najbardziej znanym gronem stowarzyszonych świeckich związanych z oblatami są Przyjaciele Misji Oblackich, którzy modlą się, spotykają i wspierają materialnie oblatów na misjach. Stowarzyszenie Misyjne Maryi Niepokalanej (AMMI) związane ze Zgromadzeniem Misjonarzy Oblatów MN powstało w początkach XX wieku. W Polsce, ze względu na sytuację polityczną w czasach komunistycznych (zakaz tworzenia związków), przyjęto nazwę: „Przyjaciele Misji Oblackich”, która pozostała do dziś. Jest to ruch zrzeszający obecnie kilkadziesiąt tysięcy osób w Polsce. Są wśród nich ludzie w różnym wieku: starsi, młodzież i dzieci; są osoby z wyższym wykształceniem i ludzie prości; kapłani i siostry zakonne.

Istnieje też sporo nieformalnych grup działających lokalnie przy parafiach, tworzących wspólnoty. Wydaje się jednak, że miano świeckich stowarzyszonych odnosi się jednak bardziej do grup, które formalizują swoje funkcjonowanie i zakładają organizacje. W ostatnich latach narodziło się pod skrzydłami misjonarzy oblatów MN wiele nowych stowarzyszeń, jak:

  • Stowarzyszenie LUMEN CARITATIS – jego celem jest wspieranie misji oblackich poprzez realizowanie różnych projektów oraz pozyskiwanie 1% podatku dochodowego na wsparcie finansowe misji. Stowarzyszenie blisko współpracuje z Przyjaciółmi Misji. Strona: www.dajnadzieje.pl.

  • Stowarzyszenie Młodzieżowe NINIWA – formalny i prawny reprezentant Oblackiego Duszpasterstwa Młodzieży NINIWA. Stowarzyszenie pracuje, by m.in. pozyskiwać dotacje i 1% podatku, które przeznaczone są na szerokie działania dla kilkusetosobowej grupy młodych związanych z NINIWĄ i nie tylko. Strona: www.niniwa.org.

  • Stowarzyszenie Per Crucem – powołane do wspierania i rozwijania sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu poprzez ubieganie się o dotacje i wsparcie finansowe dla tego najstarszego polskiego sanktuarium. Strona: www.swietykrzyz.pl.

  • Stowarzyszenie św. Eugeniusza – działa przy parafii oblackiej w Gorzowie Wielkopolskim. Jego celem jest pomoc dzieciom, młodzieży i osobom samotnym z okolicy. Organizacja podejmuje inicjatywy pomocy społecznej m.in. poprzez prowadzenie świetlicy i organizowanie wydarzeń dla potrzebujących. Strona: www.eugeniusz.com.pl.

Powyższe instytucje działają w ramach polskiego prawa i często pełnią funkcję wspomagającą dla bieżącej pracy konkretnych ludzi, którzy chcą realizować charyzmat oblacki w świecki sposób. Istotą nie są zatem struktury formalne, ale cel działania.