Wspólnotowość to charakterystyczny rys w życiu oblackim. W odróżnieniu od większości księży diecezjalnych czy niektórych innych zgromadzeń w codzienności oblackiej wspólnota podkreślana jest bardzo mocno. Misjonarze oblaci MN wspólnie jedzą, modlą się, regularnie spotykają się wieczorami na rozmowach i rekreacji, a także korzystają z każdej okazji, żeby być razem i świętować w swoim gronie. Budowanie silnych więzi pozwala oblatom lepiej pracować i podejmować trudne wyzwania.

Szczególnym wymiarem życia wspólnotowego jest charakterystyczna oblacka gościnność, gotowość do przyjęcia współbraci z drogi, poczęstunku i poświęcenia czasu na obecność.

Oblaci zaszczepiają te wartości wśród ludzi, z którymi pracują przy tworzeniu dzieł, wspólnot kościelnych, w parafiach czy na misjach. Dzielenie się buduje otwartość i zbliża ludzi we wspólnych zadaniach. Pozwala też lepiej razem poznawać Boga.