10 stycznia – POSŁUGA WŚRÓD MŁODZIEŻY, W KTÓREJ MATKA NIGDY NIE POWINNA BYĆ ODDZIELONA OD SWEGO SYNA

This is a custom heading element.

10 stycznia 2014

Ojciec Lubowicki kontynuuje, pokazując, że posługa młodego księdza de Mazenod była skierowana na rozwój postawy maryjnej u młodzieży w ich podejściu do Boga i w wyrażaniu ich wiary. W tym celu bada regułę napisaną przez Eugeniusza dla członków Stowarzyszenia Młodzieży.

Regulamin proponuje styl życia osobistego i zajęć grupowych. Gdy chodzi o życie osobiste, zachęca do odmawiania codziennie modlitwy świętego Bernarda: Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, i proponuje, aby także wiele razy w ciagu dnia poprzez krótkie, ale żarliwe westchnienia wypuszczali kilka strzał miłości ku Jej matczynemu sercu. Zapraszając ich do nawiedzania Najświętszego Sakramentu, przypomina im, aby przed wyjściem z kościoła nie zapomieć skierować kilku modlitw do Najświętszej Dziewicy, gdyż nigdy nie należy oddzielać Matki od Syna. W 1813 roku Eugeniusz proponuje im odmawianie dziesiatki różańca i spokojnie zasypiać mając na ustach, a tym bardziej w sercu, święte Imiona Jezua i Maryi.

Obecność Maryi przenikała codzienne życie członków stowarzyszenia, a także ich życie wspólnotowe. Figura Maryi widniała w herbie Stowarzyszenia. Wszystkie ćwiczenia kończyły się następującą modlitwą, odmawianą w języku prowansalskim: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i zawsze ze swoim Boskim Synem niech bedzie także pochwalona Maryja zawsze niepokalana.

Spotkania rozpoczynano od odmówienia Zdrowaś Maryjo, a kończono modlitwą Pod Twoją obronę. Regulamin zobowiązywał młodzież do wspólnego odmawiania oficjum w każdy czwartek i w niedzielę: odmawianie godziny czytań i laudesów oraz śpiew nieszporów o Najświętszej Maryi Pannie. Eugeniusz zdaje się zatem zapominać o maksymie swego mistrza z Wenecji: Nigdy za dużo, zawsze dobrze! Faktem oczywistym jest jednak, że obecnością Maryi chciał przepoić dni i zajęcia swej młodzieży.

K. Lubowicki, Maryja, w: Słownik Wartości Oblackich.

Ten ideał Eugeniusz przekaże oblatom. Został on przeniesiony i wyrażony w naszej obecnej Regule, w której mowa:

Maryja Niepokalana, w swej odpowiedzi płynącej z wiary i w swojej pełnej otwartości na wezwanie Ducha Świętego, jest wzorem i strażniczką naszego konsekrowanego życia.

Konstytucja 13

Wtedy przyszli do Niego Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą».Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je. Łk 8, 19-21