Misjonarze Miłosierdzia

W związku z Nadzwyczajnym Rokiem Jubileuszu Miłosierdzia (08.12.2015 – 20.11.2016), papież Franciszek powołał do pełnienia posługi Misjonarzy Miłosierdzia 1140 prezbiterów z całego świata. Po zakończeniu jubileuszu Ojciec Święty przedłużył ich posługę aż do odwołania.

Obecnie na świecie jest około tysiąca Misjonarzy Miłosierdzia – z czego w Polsce posługuje 72 (stan na 2018 rok). Lista wszystkich polskich misjonarzy dostępna jest tutaj.

Z woli Ojca Świętego otrzymali władzę odpuszczania grzechów zarezerwowanych do tej pory Stolicy Apostolskiej:

  • profanacja Najświętszego Sakramentu
  • przemoc wobec Ojca Świętego
  • rozgrzeszenie wspólnika w grzechu przeciwko VI przykazaniu Dekalogu
  • zdrada tajemnicy spowiedzi

Mają również ukazywać matczyne oblicze Kościoła, głosząc o miłosierdziu.

Ojciec Święty Franciszek powołał na Misjonarzy Miłosierdzia trzech oblatów naszej prowincji:

o. Paweł Gomulak OMI

Lubliniec (diecezja gliwicka)
tel. 503188782
e-mail: p.gomulak@yahoo.fr

o. Artur Piwowarczyk OMI

Gdańsk (archidiecezja gdańska)
tel. 501387353
e-mail: ap@omi.opoka.org.pl

o. Sebastian Stasiak OMI

Gorzów Wielkopolski (diecezja zielonogórsko-gorzowska)
tel. 514674882
e-mail: bastek.omi@interia.pl

Doświadczeniem łaski, jakie przeżył Kościół z taką skutecznością w Roku Jubileuszowym, była z pewnością posługa misjonarzy miłosierdzia. Ich praca duszpasterska miała na celu jasne ukazanie, że Bóg nie stawia żadnej granicy tym, którzy szukają Go ze skruszonym sercem, bo wychodzi wszystkim na spotkanie jako Ojciec. Otrzymałem wiele świadectw radości z powodu ponownego spotkania z Panem w sakramencie spowiedzi. Nie traćmy szansy przeżywania wiary także jako doświadczenia pojednania. „Pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5,20), to zachęta, jaką także dziś Apostoł kieruje do każdego wierzącego, aby odkrył potęgę miłości, która czyni „nowym stworzeniem” (2 Kor 5,17).
Wyrażam moją wdzięczność każdemu misjonarzowi miłosierdzia za tę cenną posługę ofiarowaną po to, aby uczynić skuteczną łaskę przebaczenia. Jednakże ta nadzwyczajna posługa nie kończy się wraz z zamknięciem Drzwi Świętych. Pragnę bowiem, aby jeszcze trwała, aż do odwołania, jako konkretny znak, że łaska Jubileuszu nadal w różnych częściach świata jest żywa i skuteczna. Opiekę nad misjonarzami miłosierdzia w tym okresie sprawować będzie Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji jako znak bezpośredniego wyrazu mojej troski i bliskości oraz znalezienie najbardziej odpowiednich form wypełniania tej cennej posługi – Papież Franciszek, List Apostolski Misericordia et misera, 9