Blogi

Dawid Grabowski OMI: Wschodzące słońce [blog]

Widok wschodzącego słońca od zawsze budził w człowieku zachwyt i refleksję...

Paweł Gomulak OMI: Adoracja Mistycznego Baranka w Belgii

Inny wymiar chrześcijaństwa...

Dawid Grabowski OMI: Droga i cel [blog]

Cel nie przychodzi od razu, zawsze prowadzi do niego droga

Andrzej Madej OMI: Apel do Putina

"Choć jeszcze żyjemy..."

Wierszyńskie wieści ojca Karola [wideo]

Oblat pracuje w dekanacie, który jest mniej więcej wielkości Polski.

A. Madej OMI: Modlitwa w czasie wojny

Poetycka refleksja misjonarza z Turkmenistanu.

Tomasz Maniura OMI: To nie droga jest trudnością, ale trudności są drogą.

O wyprawie rowerowej do Niemiec, Luksemburga, Belgii, Francji, Hiszpanii.

W Turkmenistanie milczy się o wojnie w Ukrainie

Ojciec Andrzej "walczy" poezją...

Tomasz Maniura OMI: Wyprawa o Boże Miłosierdzie dla świata [blog]

Dziś trasa i intencja tamtej wyprawy są jeszcze bardziej wymowne.