Andrzej Madej OMI: Splecione losy [POEZJA]

Poetyckie spojrzenie misjonarza z Turkmenistanu.

25 lutego 2024

SPLECIONE  LOSY

” Ludzkość  bez   boskości  sama  siebie  zdradza …”

Cyprian  Kamil  Norwid

 

Ateny Rzym Jerozolima

sumienie prawo łaska

 

„głębia przyzywa głębię ”

tajemnica człowieka przywołuje tajemnicę Boga

 

w jeden warkocz

splotły się odwiecznie losy Boga z losami człowieka

 

nikt i nic ich nie rozdzieli

 

Pan Bóg objawił się ludziom w człowieku

i już na wieki ma ludzką twarz

 

droga do człowieka wiedzie przez samo serce Pana Boga

nie można poznać człowieka nie otwierając się na Stwórcę

 

w Bogu rozjaśnia się tajemnica człowieczeństwa

w człowieku zaś objawia się Bóg

 

w Chrystusie z Nazaretu najpełniej objawił się Pan Bóg ludziom

tym samym w Synu Bożym objawiła się pełnia naszego człowieczeństwa

 

ilekroć skazuje się Boga na śmierć

tylekroć podcina się własne korzenie

 

 Chrystus jest  miłośnikiem człowieka

On czelowiekolubiec

 

homo  semper  religiosus


Andrzej Madej OMI – urodził się w 1951 r. w Kazimierzu Dolnym. Po maturze wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. W 1977 przyjął święcenia prezbiteratu. Studiował filozofię w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów MN w Obrze i w Krakowie, teologię na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był bliskim współpracownikiem założyciela Ruchu Światło–Życie, ks. Franciszka Blachnickiego. W latach 80. zasłynął jako rekolekcjonista i duszpasterz młodzieży. Był inicjatorem spotkań ekumenicznych w Kodniu oraz ewangelizacji podczas festiwalu rockowego w Jarocinie. Od 1997 jest przełożonym Misji “Sui Iuris” w Turkmenistanie. Jest z powołania katolickim księdzem i poetą. Od 1984 r. wydał kilkanaście zbiorów wierszy i prozy. Jest m. in. laureatem za rok 2019 Medalu „Benemerenti in Opere Evangelizationis”, nagrody przyznawanej przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji za to, że “cierpliwie i z miłością głosi Ewangelię i prowadzi dialog ekumeniczny. Jest autorem poczytnych publikacji książkowych”.