Kontakt

Kuria Prowincjalna

Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań
tel. +48 61 839 91 88
e-mail: sekrprow@oblaci.pl

Kontakt dla mediów

Koordynator Medialny Polskiej Prowincji (rzecznik)
o. Paweł Gomulak OMI (do 1 września 2024 roku)
tel. +48 503 188 782
e-mail: info@oblaci.pl

Prokura Misyjna

o. Wiesław Chojnowski OMI
ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań
e-mail: dyrektor@prokuramisyjna.pl
tel. +48 61 830 76 31

misjeoblaci.pl

Duszpasterstwo Młodzieży

Duszpasterz Młodzieży Prowincji
o. Tomasz Maniura OMI
ul. Posmyk 5, 42-700 Lubliniec
e-mail: tomasz.maniura@niniwa.pl

niniwa.pl

Sekretariat Powołań

o. Jan Wlazły OMI
ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań
e-mail: powolania@oblaci.pl
tel. +48 503 920 090

powolania.oblaci.pl

Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów MN

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
o. Marcin Wrzos OMI
ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań
e-mail: iodo@oblaci.pl

Ochrona dzieci i młodzieży

Kurator ds. ochrony dzieci i młodzieży
o. Jan Bielecki OMI
tel. +48 510 296 059
e-mail: jan.bielecki@oblaci.pl

Duszpasterz osób pokrzywdzonych
o. Sebastian Łuszczki OMI
tel. +48 513 966 055
e-mail: sebastian.luszczki@oblaci.pl