Zgromadzenie

Zgromadzenie zostało założone przez ks. Eugeniusza de Mazenoda, późniejszego biskupa Marsylii, 25 stycznia 1816 roku w Aix (Prowansja). Pragnął on połączenia gorliwości duszpasterskiej z ideałem życia zakonnego. Na początku oblaci zajęli się głoszeniem misji parafialnych i rekolekcji, prowadzili sanktuaria maryjne, z czasem rozpoczęła się wielka epopeja misyjna „ad gentes”, która trwa do dnia dzisiejszego. Od zawsze misjonarze Niepokalanej kierowali swoje kroki ku najuboższym w sensie materialnym i duchowym, będąc blisko ludzi, którym głoszą Ewangelię.

Na początku znalazł on 4 ochotników, którzy podzielali jego zapał i chcieli poświęcić się odnowie spustoszonego przez rewolucję francuską Kościoła. Ta wspólnota księży nosiła pierwotnie nazwę Misjonarze Prowansji. Poświęcali się oni przede wszystkim odnowie moralnej ludu francuskiego poprzez głoszenie rekolekcji i misji świętych.

W 1823 roku, po nominacji biskupiej swego stryja Fortunata, Eugeniusz został mianowany wikariuszem generalnym w Marsylii. W 1825 roku Eugeniusz zaczął starać się o papieskie zatwierdzenie Zgromadzenie i uzyskał je 17 lutego 1826 roku. Papież Leon XII zatwierdził Zgromadzenie pod nazwą „Misjonarze Oblaci Najświętszej i Niepokalanej Panny Maryi”. Zgromadzenie liczyło wtedy zaledwie 20 oblatów i 8 nowicjuszy skupionych w 4 domach zakonnych.

W roku 1837 Eugeniusz de Mazenod został mianowany biskupem diecezji marsylskiej. Dając jednak wyraz apostolskiej gorliwości, nie ograniczał się wyłącznie do spraw związanych z zarządzaniem diecezją. Jako Superior Generalny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej ogarniał świętymi pragnieniami rozległy obszar całej ziemi. Gdy w 1941 roku przybył z Montrealu abp Bourget, zwrócił się z gorącą prośbą o misjonarzy dla swojej diecezji. Wszyscy oblaci byli zgodni, by oprócz prowadzenia misji parafialnych we Francji podjąć się również głoszenia Ewangelii na misjach zagranicznych, idąc na krańce świata.

Tak rozpoczęła się ekspansja misyjna Zgromadzenie. Jeszcze w 1841 roku 6 oblatów udało się do Kanady, by wkrótce zająć się ewangelizacją wśród Indian i Inuitów (Eskimosów). Jakkolwiek młode zgromadzenie zakonne nie było dość liczne (stanowiło je wówczas 40 kapłanów i 5 braci), to jednak już dwa lata później otwarta została placówka w Anglii, a w roku 1847, w odpowiedzi na prośbę kolejnego biskupa, oblaci dotarli na Cejlon (Sri Lanka). Niedługo potem Kongregacja Rozkrzewiania Wiary powierzyła oblatom misję w Natalu, gdzie jako pierwsi głosili Dobrą Nowinę wśród wielu grup etnicznych i plemion południowej Afryki.

Odwaga oraz gorliwość, które od początku charakteryzowały oblatów, szybko zaczęły przynosić owoce w ich apostolskim zaangażowaniu. Jednym z nich były niewątpliwie nowe powołania, które Pan Bóg wzbudzał w sercach mężczyzn, gotowych przyłączyć się do grona Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. 21 maja 1861 roku, w dniu śmierci Eugeniusza de Mazenoda, założone przez niego Zgromadzenie liczyło 414 członków i miało placówki w Europie, Ameryce Północnej i Środkowej, Azji i Afryce. Po śmierci Ojca Założyciela oblaci rozszerzyli swoją działalność misyjną na pozostałe kontynenty, tzn. na Australię z Oceanią i Amerykę Południową. Dzisiaj są obecni w 75 krajach na całym świecie.

Herbem Zgromadzenia jest symbol krzyża oblackiego z rozchodzącymi się na zewnątrz promieniami oraz napisem „Evangelizare pauperibus misit me” i „Pauperes evangelizantur”, czyli odpowiednio „Głosić Ewangelię ubogim posłał mnie (Pan)” i „Ubodzy są ewangelizowani”. W herbie u podstaw krzyża widnieje napis OMI, czyli skrót od „Oblati Mariae Immaculatae” – Oblaci Maryi Niepokalanej.

Administracja Generalna

Superior Generalny

 

O. Luis Ignacio Rois Alonso OMI

Luis Ignacio Rois Alonso OMI urodził się 4 grudnia 1963 roku w Madrycie w Hiszpanii. Pierwsze śluby zakonne złożył 19 września 1982 r., a święcenia prezbiteratu przyjął 21 maja 1988 r. W Zgromadzeniu pełnił następujące funkcje: dyrektora ds. powołań Prowincji Hiszpańskiej (1988-1992), przełożonego scholastykatu w Pozuelo, Hiszpania (1996-1999), Prowincjała Prowincji Hiszpańskiej (2000-2004), Radnego Generalnego na Europę (2004-2016). W latach 2017-2022 służył w Misji Sahary Zachodniej Prowincji Śródziemnomorskiej.

W czwartek 29 września 2022 r. 37. Kapituła Generalna Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej wybrała go na 14. Przełożonego Generalnego na sześcioletnią kadencję.

Rada Generalna

o. Antoni Bochm OMI
Wikariusz Generalny
o. Raymond Mwangala OMI
1. Asystent Generalny do spraw formacji
o. Henricus Asodo OMI
2. Asystent Generalny do spraw misji
o. Erastus Kapena Shimbome OMI
Radny Generalny na Afrykę – Madagaskar
o. Eugene Benedict OMI
Radny Generalny na Azję – Oceanię
o. James Brobst OMI
Radny Generalny na Kanadę – USA
o. Alberto Gnemmi OMI
Radny Generalny na Europę
o. Jorge Albergati OMI
Radny Generalny na Amerykę Łacińską
o. Marek Jazgier OMI
Sekretarz Generalny
o. Marc Dessureault OMI
Ekonom Generalny