Duszpasterstwo

Oblackie duszpasterstwo charakteryzuje się bliskością wobec ludzi, wśród których posługujemy. W każdej sytuacji życiowej pragniemy przybliżać ich do Chrystusa, który jest jedyną naszą nadzieją.

Duszpasterstwo parafialne

Dla misjonarzy oblatów MN prowadzenie parafii nie jest celem samym w sobie. Zgromadzenie ma charakter misyjny, więc prowadzenie duszpasterstwa w parafiach również powinno mieć taką formę. Miejsca, w których oblaci prowadzą parafie, powinny tętnić życiem, ożywiać w szczególny sposób wiarę, służyć rozwojowi wspólnot, dzieł i zaangażowań.

Duszpasterstwo parafialne ma wiele dodatkowych funkcji w całym Zgromadzeniu, również w Polskiej Prowincji. Parafie powinny wydawać nowe powołania, prowadzić i formować wiernych – od dzieci, przez młodzież, aż po dorosłe, rodzinne życie oraz seniorów. Na każdym z tych etapów wierni mogą i powinni włączać się w życie Kościoła i oblacki charyzmat. Dzięki regularnemu duszpasterstwu parafialnemu powiększa się grono m.in. Przyjaciół Misji, a także prowadzone jest duszpasterstwo młodzieżowe NINIWA. Parafie wspierają dzieła oblackie regularną modlitwą i prowadzone są w charakterze zgodnym z oblackim charyzmatem.

Parafie wspierają też finansowo misjonarzy na misjach i pomagają w utrzymaniu ich stabilności bytowej.

Obecnie przy 21 placówkach oblackich w Polsce prowadzonych jest 17 parafii oraz dwa kościoły rektoralne: na Świętym Krzyżu i w Gdańsku.

Mapa placówek oblackich

Duszpasterstwo specjalistyczne

Już od początku istnienia Zgromadzenia oblaci kierowali się w miejsca, gdzie ludzie najbardziej wołali o nadzieję i obecność. Św. Eugeniusz de Mazenod już na początku swojej kapłańskiej posługi sam – mimo ryzyka chorób czy trudów wizyt w więzieniu – szedł do najuboższych, niosąc im pocieszenie i nadzieję, a także służąc sakramentami. W końcu zaraził się tyfusem i cudem wyzdrowiał, jednak wciąż chętnie służył tym najbardziej opuszczonym.

Troska ta, którą zaszczepił założyciel w oblackich sercach, trwa do dziś i jest jedną z bardziej rozpoznawalnych posług Misjonarzy Oblatów MN w różnych zakątkach świata. Także w Polsce duszpasterstwo więzienne i szpitalne jest realizowane przez wybranych kapelanów.

Zadania te wyszczególnia św. Eugeniusz w KKiRR:

Drugą część całkowicie poświęcą na dzieła zewnętrzne najbardziej czynnej gorliwości, takie jak: misje, głoszenie kazań i spowiadanie, katechizacja, prowadzenie młodzieży, odwiedzanie chorych i więźniów, rekolekcje i inne podobne ćwiczenia.

Z kolei w samym wprowadzeniu do dokumentu wybiera charakterystyczny cytat z Pisma Świętego, pisząc:

Pan nasz Jezus Chrystus, gdy nadeszła pełnia czasu, został posłany przez Ojca i napełniony Duchem Świętym, „aby ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; aby uciśnionych odsyłał wolnymi, aby obwoływał rok łaski od Pana” (Łk 4,18-19). On wezwał uczniów do udziału w swojej misji i od tej pory nieustannie wzywa ludzi w swoim Kościele, aby szli za Nim.

Podobnie ważnym elementem duchowości oblackiej jest opieka nad sanktuariami maryjnymi. W Polskiej Prowincji misjonarze prowadzą Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej – Królowej Podlasia i Matki Jedności w Kodniu nad Bugiem (diecezja siedlecka).

Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA

Zapraszamy Cię do wspólnego odkrycia Kogoś wyjątkowego i niebanalnego! Do poznania Boga – pięknego, bliskiego, interesującego, wspierającego i kochającego. On jest najbardziej obecny w Kościele. Chcemy razem z Tobą odkrywać Go i doświadczać na co dzień, w nauce, rozrywce, pracy, hobby, sporcie czy innej aktywności! Jesteśmy wspólnotą i dlatego jesteśmy silni! Trzymamy rękę na pulsie tego, co aktualne, ale cały czas trwamy w doświadczeniu Kościoła i Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej – misjonarzy od zadań specjalnych.

Działamy wspólnie, ale na różne sposoby.
Realizujemy jeden wielki projekt, ale korzystamy z wielu pomysłów i naszych zdolności.

Chcemy poznawać życie, rozwijać wiarę, by stać się świętymi.
To mądry sposób św. Eugeniusza, by krok po kroku zbliżać się do Boga.

Odważnie odpowiadamy na współczesne wyzwania świata.
„Nie czas wstydzić się Ewangelii, czas głosić ją na dachach” – św. Jan Paweł II.

www.niniwa.pl

Wspólnota Dobrego Pasterza

Wspólnota Dobrego Pasterza działa na terenie archidiecezji katowickiej od blisko 30 lat. Jej założycielem jest Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej. W grudniu 1993 r. dekretem abp. Damiana Zimonia wspólnota zaczęła oficjalnie działać jako publiczne stowarzyszenie wiernych Kościoła katolickiego. Działania wspólnoty są nakierowane na ludzi ubogich, bezdomnych oraz uzależnionych. Obecnie duszpasterzem wspólnoty jest o. Andrzej Kordek OMI.

www.dobregopasterza.pl