11 stycznia – SKRZYWDZILIŚMY NASZĄ MATKĘ

This is a custom heading element.

13 stycznia 2014

Oblaci Maryi Niepokalanej. To przepustka do nieba! Dlaczego wcześniej o tym nie pomyśleliśmy?

W minionych dniach w rozważaniach przyglądaliśmy się miejscu Maryi w życiu Eugeniusza i w jego posłudze, aby lepiej móc zrozumieć, dlaczego był gotów zawołać: Dlaczego wcześniej o tym nie pomyśleliśmy?

W podaniu skierowanym do papieża, zwracając się z prośbą o zmianę nazwy, zastanawiał się nad swym brakiem entuzjazmu w związku z nazwą Oblaci Świętego Karola.

Oblaci Maryi! To imię zadowala serce i ucho. Muszę wam w tym miejscu wyznać, że byłem bardzo zdziwiony, gdy postanowiono przyjąć nazwę, o której sądziłem, iż należy jej poniechać, że byłem tym tak mało zachwycony, że odczuwałem tak mało przyjemności, powiedziałbym nawet, iż czułem pewnego rodzaju odrazę do noszenia nazwy świętego, który jest moim szczególnym patronem, do którego mam takie nabożeństwo. Obecnie tłumaczę to sobie; skrzywdziliśmy naszą Matkę, naszą Królową, tę, która nas strzeże i która powinna nam wyjednać wszelkie łaski, których szafarką uczynił Ją Jej Boski Syn.

List do Henryka Tempier, 22.12.1825, w: EO I, t. VI, nr 213.

Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, [brat] Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego. Dz 1, 13-14