21 stycznia – JESTEM NENASYCONY, WIDZĄC NABOŻEŃSTWA KOŚCIOŁA, GDY SĄ SPRAWOWANE Z GODNOŚCIĄ

This is a custom heading element.

21 stycznia 2014

Powracając na liturgię do bazyliki świętego Piotra Eugeniusz wyrażał przekonanie, które towarzyszyło mu przez całe jego życie, mianowicie konieczność celebrowania z godnością liturgii Kościoła. Jako Wikariusz Generalnny, a następnie biskup Marsylii, w porywczy sposób zwracał uwagę na tę zasadę.

3 Niedziela Adwentu: Jestem nienasycony, widząc nabożeństwa Kościoła, gdy są odprawiane z godnością. To dlatego chętnie wracam do papieskiej kaplicy. Najwyższy Pasterz w nich nie uczestniczył, ale był kardynał, który przewodniczył, i nie ma nic bardziej majestatycznego niż widok tego imponującego zgromadzenia.

Podczas tej pieknej ceremonii wyraził swe niezadowolenie o kaznodziei, który wykorzystywał ambonę do wypowiadania komentarzy skierowanych do któregoś z uczestniczących.

Po Ewangelii pewien ojciec Augustyn po łacinie wygłosił kazanie. To kazanie bardzo mi się nie podobało, tak samo jak i to, które usłyszałem w pierwszą niedzielę Adwentu. Uważam, że ten mnich, poprzez aluzję do karynadłów w obecności których głosił, pozwolił sobie na refleksje całkowicie nie na miejscu i pozbawioną nieco szacunku. Za mną było dwóch innych mnichów, którzy poprzez szalony śmiech, którym wybuchali przy każdej aluzji, przekonali mnie, że miałem rację.

Dziennik rzymski, 11.12.1825, w:EO I, t. XVII.

Ktokolwiek myśli, że siedzenie w kościele może uczynić z was chrześcijanina, powinien także pomysleć, że siedzenie w garażu może z was uczynić samochód. Garrison Keillor