12 lutego – PRZEDŁOŻYĆ OBLACKĄ REGUŁĘ ŚWIĘTEMU PIOTROWI I JEGO NASTĘPCY

This is a custom heading element.

12 lutego 2014

Następnego dnia rano, w 14 rocznicę swoich święceń kapłańskich Eugeniusz sprawował Mszę na grobie świetego Piotra. Dzień wcześniej byłu papieża Leona XII, avy prosić o zatwierdzenie zgromadzenia i oblackiej Reguły. Tego dnia przyniósł Regułę i przed przekazaniem jej urzędnikom papieża Leona, aby ją przestudiowali i podjęli decyzję, położył na grobie Piora:

miałem ze sobą nasz cenny tom i że w czasie składania świętej ofiary przez mojego towarzysza złożyłem go na konfesji świętego Piotra, prosząc gło­wę apostołów i świętego Pawła oraz świętych papieży, którzy zostali po­chowani w tym samym miejscu, aby go przyjęli i pobłogosławili.

List do Henryka Tempier, 22.12.1825, w: EO I, t. VI, nr 213.

Z miłości do Kościoła oblaci wykonują swą misję w jedności z pasterzami, których Pan postawił na czele Swego Ludu. Z wiarą oświeconą przyjmują lojalnie nauczanie i orientację następców św. Piotra i apostołów. Konstytucja 6