7 marca – ATAK, KTÓRY ROZPALIŁ WIELKI OGIEŃ

This is a custom heading element.

7 marca 2014

Eugeniuszowi powiedziano, że trzej biskupi francuscy przesłali do Watykanu wspólny list, aby wycofać swe poparcie dla oblatów. Eugeniusz udał się do kardynała Pediccini, aby mu pokazano list i bronić oblatów.

Biegnę do kardynała Pediciniego, którego zastaję jeszcze z naszym tomem w ręku. Wielkie komplementy i wielkie pochwały. Nie ma ani sło­wa do zarzucenia. Wszystko zostało przewidziane, wszystko godne podzi­wu, wszystko święte. „Ale, Eminencjo, ten pewien list? Przychodzę tutaj, aby dać na niego odpowiedź. — Oto on, proszę go przeczytać głośno!”. I nie zadał mi trudu, żeby go zbijać. Podjął się tego sam w miarę jak czy­tałem, posługując się słowami naszej księgi. Faktycznie to sprawa pożało­wania godna z powodu, której rumieniłem się za honor naszego episkopa­tu. To nędzne dzieło tego poczciwego biskupa z Gap, napisane ręką jego sekretarza, a na dole widać podpis arcybiskupa z Aix, biskupa z Digne i jego.

List do Henryka Tempier, 5.01.1825, w: EO I, t. VII, nr 216.

Sprzeciwy, jakie trzej biskupi sformułowali, zostały omówione już w samym tekście oblackiej Reguły. W rzeczywistości wysiłki biskupów okazały się bezpłodne dla nich samych, bowiem w Rzymie wskazywano na konieczność udzielenia oblatom papieskiej aprobaty, aby w przyszłości uchronić ich prze tegio typu destrukcyjnymi atakami.

Postępowanie biskupa z Gap jest niewytłumaczalne… Trzeba przyznać, że demon użył bardzo odpowiedniego środka do osiągnięcia swoich celów, posługu­jąc się biskupem, aby zdusić dobro, przed którym obawiać się ma tyle po­wodów. Prośmy Boga, aby nieprzyjaciel nie odniósł zwycięstwa, ale rozu­miesz, że pomimo pogodzenia się, z jakim podejmuję wszystkie wysiłki, aby pozostać, nie mogę się obronić przed momentami bardzo przykrymi…

List do Mariusza Suzanne, 25.01.1825, w: EO I, t. VII, nr 220.

Mam nadzieję, że nasza mądrośc będzie wzrastać wraz z naszą władzą i pokaże nam, że im mniej będziemy używać swoją władzę, tym większa ona będzie. Thomas Jefferson