19 marca – DZIŚ ZNÓW POSZEDŁEM ZACZERPNĄĆ NOWYCH SIŁ I BŁAGAĆ O WZMOŻENIE POMOCY PRZY GROBIE ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW

This is a custom heading element.

19 marca 2014

Co było źródłem wewnętrznej siły, która podtrzymuje Eugeniusza?

Dziś znów poszedłem zaczerpnąć nowych sił i błagać o wzmożenie pomocy przy grobie świętych Aposto­łów. Po raz trzeci odprawiłem mszę przy konfesji Świętego Piotra i wy­znaję, że dobry Bóg swoją łaską raczył mnie wynagrodzić za zmartwienia jakie wznieca piekło. Z całego serca wzywałem świętego Piotra, a on udo­wodnił mi, że potrafi być dobrym patronem. Skorzystałem z okazji, aby was wszystkich bardzo usilnie polecić Bogu.

Komunia z Bogiem i ze świętymi oraz ze swymi braćmi z oblatami, z którymi ciagle był zjednoczony.

Dla wszystkich prosiłem o obfite uczestnictwo w cnotach i nagrodach tego wielkiego Apostoła.

List do Henryka Tempier, 16.01.1825, w: EO I, t. VII, nr 218.

W swoim Dzienniku wspomina to samo uczucie:

Również i tym razem nie zapomniałem, aby po nazwisku polecać tych, których zbawienie w szczególny sposób leży mi na sercu, z pewnością wynagradzają mi to swymi modlitwami i udziałem, jaki mi dają we wszystkich swych cnotach.

Dziennik rzymski, 16.01.1826, w: EO I, t. XVII.

Ten duch został wyrażony w naszej Regule życia:

Jako misjonarze, wielbimy Pana zgodnie z różnymi natchnieniami Ducha Świętego: niesiemy przed Niego codzienny ciężar naszej troski o ludzi, do których jesteśmy posłani (por. 2 Kor 11, 28). Całe nasze życie jest modlitwą o nadejście Królestwa Bożego w nas i przez nas. K 32