2 kwietnia – ŻYŁ I INNYM POZWALAŁ OBSERWOWAĆ TO, CO CZYNIŁ

This is a custom heading element.

2 kwietnia 2014

Eugeniusz, jako Założyciel oblatów, uważał się za duchowego ojca każdego z członków. Szczególne miejsce w życiu Eugeniusza zajmował Hipolit Courtes. Jako nastolatek był członkiem Stowarzyszenia Młodzieży, następnie był w pierwszej grupie nowicjuszów, która przyłączyła się do misjonarzy. Jako współpracownik i doradaca zawsze był blisko Eugeniusza.

Pisząc do niego, Eugeniusz przekomarza sie z nim, podając mu wszelkie racje, dla których ten list nie był konieczny.

… Może byłoby bardziej zgodne ze ścisłym ubóstwem, gdybym zrezy­gnował z przyjemności napisania do ciebie, aby zaoszczędzić wydatki związane z przesyłką mego listu, tym bardziej, że wiem, iż nie jesteś po­zbawiony wiadomości ode mnie, ponieważ ojciec Tempier troszczy się o to, aby ci je przekazać, a nawet przekazuje ci listy, jakie do niego pisuję. Ale prócz tego, iż byłoby to trochę zbyt daleko posuniętą troską o tę cno­tę, nawet gdybym nie miał innego powodu do napisania do ciebie niż wzajemna przyjemność z korespondencji zgodnej z porządkiem.

Poza wielką przyjemnością, jaką odczuwa komunikując się z nim, wymienia powody, dla których istotne jest, aby między sobą utrzymywać osobiste relacje:

Jesteś su­periorem najważniejszego domu w naszym Stowarzyszeniu, kierujesz na­dzieją Zgromadzenia, jesteś jednym z głównych członków rodziny, a za­tem jest rzeczą słuszną, abym od czasu do czasu pisał bezpośrednio do ciebie i dlatego robię to bez skrupułów oraz z całą satysfakcją, jaką odczu­wam zawsze we wszystkich moich kontaktach z tobą, którego mam przy­zwyczajenie i szczęście kochać prawie od czasu, kiedy istniejesz.

List do Hipolita Courtes 2.02.1826, w: EO I, t. VII, nr 221.

Mój ojciec nie powiedział mi, jak żyć, pozwolił mi poznać, jak on to robił. Clarence Budington Kelland