26 maja – EUGENIUSZ KAPŁAN, KTÓRY KOCHAŁ MIŁOŚCIĄ JEZUSA CHRYSTUSA.

This is a custom heading element.

26 maja 2014

Jakby poprzez silny obcy wstrząs coraz bardziej odczuwa powołanie do być kapłanem, decyduje się na opuszczenie Aix, aby wstąpić do seminarium:

… powołanie, które zapraszało mnie, abym poświęcił się służbie i szczęściu mego bliźniego, którego kochałem miłością Jezusa Chrystusa, jaka miał do ludzi.

Dziennik z 31 marsca1839, w: EO I, t. XX.

1808 : Seminarzysta w Seminarium Św. Sulpicjusza w Paryżu

Poświęciłem się służbie Kościołowi, ponieważ był prześladowany i opuszczony.

List do swego ojca, w: EO I, t. XV, nr 129.

21 grudnia1811, święcenia kapłańskie w katedrze w Amiens:

Mój Boże, od tej chwili to się dokonało i to na całe me życie. Ty, Ty sam będziesz jedynym celem, ku któremu będą zmierzać wszystkie me uczucia i działanie. Tobie się podobać, pracować dla Twojej chwały, będzie moim codziennym zajęciem, zajęciem w każdej chwili mojego życia. Pogardzam bogactwem, depczę nogami zaszczyty; Ty będziesz dla mnie wszystkim, Ty zajmiesz miejsce wszystkiego: Bóg mój i moje wszystko.

Zapiski z rekolekcji przed święceniami, 21 grudnia 1811, w: EO I, t. XIV, nr 95.