30 maja – EUGENIUSZ ZAŁOŻYCIEL ZGROMADZENIA MISYJNEGO

This is a custom heading element.

30 maja 2014

1815: Eugeniusz rozumie, że Bóg wzywa go, aby do uczestnictwa w swoim projekcie misjonarskim zaprosił także innych ludzi podzielających tę samą wizję

Już drugi raz w moim życiu pod wpływem obcego wstrząsu muszę podjąć jedną z najpoważniejszych decyzji. Gdy się nad tym zastanawiam, jestem przekonany, że Bogu podoba się, abym położył kres mej niepewności.

List do Forbin Janson, 23 październik 1815, w: EO I, t. VI, nr 5.

2 października 1815: Eugeniusz kupił były klasztor karmelitanek w Aix. Potrzebował dostatecznie dużo miejsca, aby moc pomieścić ponad 300 młodych, którzy w każdy czwartek i niedziele przychodzili na spotkania Stowarzyszenia Młodzieży. Jednocześnie potrzebował miejsca, gdzie mogłaby zamieszkać regularna wspólnota misjonarzy.

25 stycznia 1816: Początek życia wspólnotowego Misjonarzy Prowansji, późniejszych Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

My podpisani kapłani, jesteśmy głęboko przejęci budząca litość dolą mieszkańców osad i wiosek Prowansji, którzy prawie całkowicie utracili wiarę… Doszedłszy do wniosku, że misje byłyby najskuteczniejszym środkiem, za pomocą którego można by wyzwolić tę politowania godną ludność ze stanu upodlenia… Mamy zaszczyt prosić o wyrażenie zgody na zamieszkanie w dawnym klasztorze karmelitanek.

Prośba o zatwierdzenie skierowana do Wikariuszów Generalnych z Aix, 25 stycznia 1816, w: EO I, t. XIII, nr 2.

11-17 marca 1816: Misja w Grans. Była to pierwsza spośród 3 tysięcy misji ludowych wygłoszonych we Francji za życia Eugeniusza.

Niewątpliwie chciałbym, abyście waszą gorliwość ogarnęli biednych i opuszczonych górali a nie tracili waszego czasu dla dumnych mieszkańców wyniosłych miast.

List do Pierre Mie, 7 września 1826, w: EO I, t. VII, nr 253.