3 czerwiec – EUGENIUSZ SYN MARYI NIEPOKALANEJ

This is a custom heading element.

3 czerwca 2014

1819: Sanktuarium maryjne w Laus zostało powierzone misjonarzom jako miejsce ustawicznej misji. W okresie letnim misjonarze przyjmowali pielgrzymów i im głosili Ewangelię, podczas gdy w zimie udawali się do sąsiednich wiosek, aby głosić misje. Sanktuarium w Laus było pierwszym z dziewięciu, jakie zostały powierzone oblatom we Francji za życia Eugeniusza.

Wzywam wstawiennictwa Najświętszej i Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Bożej, ośmielając się Jej przypomnieć z całą pokorą a także z pociechą moje synowskie oddanie przez całe me życie i ciągle żywe pragnienie, aby wszędzie Ją głosić, szerzyć miłość do Niej i Jej kult na wszystkich miejscach na ziemi przez posługę tych, których Kościół dął mi za synów i którzy się do mnie przyłączyli mocą ślubów zakonnych.

Fragment testamentu Eugeniusza de Mazenod, 1 sierpnia 1854, w: EO I, t. XV, nr 191.