5 czerwca – EUGENIUSZ SUPERIOR GENERALNY ZGROMADZENIA MISYJNEGO OBECNEGO NA CAŁYM ŚWIECIE

This is a custom heading element.

5 czerwca 2014

1818: Eugeniusz ciągle marzy o poszerzeniu swych horyzontów, aby głosić Ewangelię na całym świecie:

teraz z powodu ich małej liczby i palących potrzeb otaczających ich ludzi muszą ograniczyć swą gorliwość do ubogich mieszkańców naszych wiosek, ich ambicja i święte ich pragnienia powinny objąć cały obszar ziemi.

Reguła z 1818 r.

1841: Pierwsi oblaci zostali wysłani, aby głosić Ewangelię poza terytorium Francji: do kanady, na Wyspy Brytyjskie i do Irlandii.

Misje zagraniczne w porównaniu z naszymi misjami w Europie mają w wyższym porządku właściwy sobie charakter, ponieważ głoszenie Dobrej Nowiny narodom, które jeszcze nie zostały wezwane do poznania prawdziwego Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa, Naszego Pana, jest prawdziwym apostolatem… To misja Apostołów: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!Trzeba, aby ta nauka prawdy dotarła do najbardziej oddalonych narodów, aby zostały odrodzone w wodach chrztu. Do was zwrócił się Jezus Chrystus w tych słowach polecając wam misje jak niegdyś apostołom, którzy zostali posłani do nawracania naszych ojców. To jest właściwy punkt widzenia, nie ma tu nic, co przekracza wasze posłannictwo, a także posłannictwo naszych Ojców, którzy męczą się w regionach polarnych, aby odnaleźć ludzi, którzy potrzebują zbawienia.

List do Pascal Ricard, 6 grudnia 1851, w: EO I, t. II, nr 157.

1861: W chwili śmierci Eugeniusza było 415 oblatów na 4 kontynentach. Dzisiaj jest ich ponad 4 tysiące w 67 krajach świata.