13 czerwca – ZATWIERDZENIE OBLATÓW. GWARANCJA, ŻE NASZA REGUŁA ZYCIA JEST WYRAZEM WOLI BOŻEJ DLA NAS

This is a custom heading element.

13 czerwca 2014

Teraz, gdy Kościół zatwierdził nasze istnienie i nasze Reguły, one nie należą już do nas, ale do Kościoła, który poleca nam, aby podług nich układać nasze życie. Eugeniusz był zatem odtąd zdolny, aby twierdzić, że był jedynie narzędziem.

Ten, którym Bóg posłużył się w ich redagowaniu, znika. Dziś jest pewne, że był on tylko mechanicz­nym narzędziem, którego użył Duch Boży, aby ukazać drogę, jaką chciał, aby szli ci, których przeznaczył i skierował do dzieła swego miłosierdzia, powołując ich do utworzenia i utrzymania naszego małego, ubogiego i skromnego Stowarzyszenia.

List do Henryka Tempier i wszystkich Oblatów, 18.02.1826, w: EO I, t. VII, nr 226.

Począwszy od tej chwili Eugeniusz nie mówi o sobie jako o autorze naszej Reguły życia. Ciagle uważa siebie za narzędzie, którym posłużył się Bóg, aby nam objawić swoją wolę.

Chcę jedynie pełnić wolę Boga. On pozwolił mi iść na górę. Spojrzałem dookoła i zobaczyłem ziemię obiecaną! Nie mogę być tutaj z wami, ale chcę, abyście tego wieczoru wiedzieli, że my, jako naród, dojdziemy do ziemi obiecanej. Martin Luther King, Jr.