20 czerwiec POSŁUGA OBLACKA. REKOLEKCJE PRZYNOSZĄ TYLE DOBRA.

This is a custom heading element.

20 czerwca 2014

Posługa, jaką oblaci pełnią w domach rekolekcyjnych i w sanktuariach ma swe źródło w poczatkach Zgromadzenia. Nasz pierwszy dom poza Aix – Notre Dame de Laus – był miejscem pielgrzymkowym, gdzie oblaci towarzyszyli ludziom głosząc im rekolekcje. Naszym drugim domem poza ax była Kalwaria w Marsylii i tam posługa głoszenia regkolekcji była integralną częścia misji, czego Eugeniusz chciał dla każdego kolejnego domu oblackiego.

W 1826 roku Eugeniusz myślał o przeniesieniu nowicjatu do wspólnoty w Marsylii, ale niepokoił się, że nie będzie już wystarczająco miejsca, aby przyjmować rekolektantów, aby pełnić posługę, która przynosiła tak wiele dobra. Tę owocna posługę pełni się nadla w wieleu częściach oblackiego świata.

Z trudem zrezygnuję również z nadziei, że w domu będzie można przeprowadzać rekolekcje. One przynoszą tyle dobra. Wiem, że we Francji nie rozumie się ich pożytku i że spowiednicy nie zadają so­bie trudu, aby je radzić, ale kiedy zbierzemy tylko sześć osób, może na­bierze się do nich ochoty, a Bóg wie z jaką korzyścią dla dusz! Ale jeśli w domu będziemy mieć naszych nowicjuszy, to co nam pozostanie do ulo­kowania rekolektantów? Gdybyśmy byli pewni, że to dzieło może się po­wieść, trzeba byłoby móc kupić domy sąsiednie. Takie myśli jawią mi się w umyśle, kiedy dreptam po ulicach Rzymu w naszych sprawach.

List do Henryka Tempier, 5.03.1826, w: EO I, t. VII, nr 228.

Nigdzie, jak tylko we wsłasnych duszach, ludzie mogą znaleźć bardziej wyciszone i spokojniejsze oddalenia się od świata. Marek Aureliusz