27 czerwca – MISJE LUDOWE. CZYNIĆ PROSTYM TO, CO JEST SKOMPLIKOWANE.

This is a custom heading element.

27 czerwca 2014

Gdy byliśmy skupieni na pobycie Eugeniusza w Rzymie, dzisiejszy tekst przypomina nam, że ciagle jest zaangażowany w misjeoblatów we Francji. Śpiewnik był regularnie wydawany przez oblatów jako skuteczne narzędzie podczas misji ludowych (zob. Rozważanie z 29 czerwca 2011 r).

W skład każdej wchodził temat, który w prostych słowach miał pomóc ludziom poznać i zrozumieć ich wiarę: 1. Hymny śpiewane po prowansalsku i francusku w czasie misji – wszyskie skupione w okół tego, aby wzmocnić temat kazania i pomóc ludziom zapamiętać katechezę. 2. Podsumowanie katechezy. 3. Teksty wspólnych modlitw oraz pouczenia i pomoc w modlitwie indywidualnej.

Nasz śpiewnik trzeba przedstawić do zatwierdzenia biskupowi z Mar­sylii i z Nimes oraz posłużyć się dawnym zatwierdzeniem przez arcybisku­pa. Zrobiłby ojciec również dobrze przedstawiając go do zatwierdzenia przez biskupa z Frejus. Jeżeli ojciec na to się zdecyduje, trzeba mu będzie powie­dzieć, że zobowiązałem ojca do przedstawienia mu do zatwierdzenia tego śpiewnika już rozpowszechnionego w jego diecezji. Uważam, że wystarczy wydrukować 2000 egzemplarzy. Mam nadzieję, że nie zrobi w nim ojciec zmian mogących mylić tych, którzy mają dawne wydania. Chciałbym, aby umieszczono w nim psalmy do nieszporów o męczennikach, wyznawcach i świętej Dziewicy dla wygody tych, którzy mają tylko ten śpiewnik.

List do Henryka Tempier, 9.03.1826, w: EO I, t. VII, nr 229.

Konsultowano się z biskupami diecezji, w których oblaci głosili misje, aby uzyskać ich aprobatę materiałów zawartych ww tym śpiewniku.

Komplikować rzeczy proste, to cech wspólna. Czynić prostym to, co skomplikowane, zdumiewająco prostym, świadczy o kreatywności. Charles Mingus