4 lipca – NASZE LITURGIE NIE SĄ WIDOWISKAMI.

This is a custom heading element.

4 lipca 2014

Eugeniusz lubił brać udział w rzymskich liturgiach i w swoim dzienniku zamieszcza wiele szczegółów na ten temat – szczególnie o nabożeństwach sprawowanych przez papieża. Bardzo często, na tyle, na ile było to możliwe, starał się siadać w pierwszych rzędach. W Niedzielę Palmową był rozdrażniony z powodu wielu turystów, którzy zajmowali pierwsze miejsca.

Niedziela Palmowa: O godzinie dziewiątej udałem się do Kaplicy Sykstyńskiej. Nie bez problemów mogłem wejść do przedsionka. Wszystko było zatłoczone, ale przedostałem się przez masę ludu, odźwierny pozwolił mi wejść do uprzywilejowanych miejsc, gdzie pozwala się wejść tylko zbyt wielu obcokrajowcom, którzy je wypełnili, a zwłaszcza Anglikom, którzy bardzo źle się tam zachowują. Można było uchylić się od udzielenia im zezwolenia na to widowiska, bowiem nasze liturgie nie są niczym innym dla nich.

Dziennik rzymski, 19.03.1826, w: EO I, t. XVII.

Dla Eugeniusza liturgia zawsze powinna na być sprawowana z szacunkiem. Był nieprzejednany w sytuacji, gdy ludzie nie doceniali jej piękna i znaczenia.

Liturgia jednak jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. Konstytucja Sacrosanctum Concilium, nr 10.