22 lipca – PAPIESKA APROBATA. UZNAĆ SUPERIORA GENERALNEGO ZA NASZA SPECJALNĄ SIŁE I FILAR

This is a custom heading element.

22 lipca 2014

PAPIEŻ LEON XII
KU WIECZNEJ PAMIĘCI TEJ SPRAWY

Wreszcie w pełnieniu najwyższej władzy w tym Zgromadzeniu trzeba było mu udzielić siły i wsparcia, i jak od pierwszych chwil i zgodnie z jego Regułami odpowiedzialnym z to był tenże Karol, Józef, Eugeniusz de Mazenod, my, z racji jego osobistych zasług i za naszym osobistym przyzwoleniem uznajemy go za Superiora Generalnego.
Sprawy, które zarządzamy i zatwierdzamy naszą wolą oraz obecnym listem, będą wiążące, prawomocne i skuteczne teraz i w przyszłości, a list niech przyniesie i wyda swe pełne i całkowite skutki, niech dla wszystkich, do których jest skierowany, teraz i w przyszłości, w każdej rzeczy i wszędzie, przynosi jak największe dobrodziejstwa.
…Dan w Rzymie, u świętego Piotra, naszym pierścieniem Rybaka, 21 marca 1826 roku, w trzecim roku naszego pontyfikatu. Papież Leon XII

List apostolski z aprobatą, 21 marca 1826, w: Missions O.M.I., nr 280 (1952), ss. 118, 138.

Superior generalny jest żywą więzią jedności w Zgromadzeniu. Przykładem swego życia, gorliwością apostolską i miłością ku wszystkim będzie budził życie wiary i miłości we wspólnotach, by coraz wielkoduszniej odpowiadały na potrzeby Kościoła. Będąc następcą świętego Eugeniusza de Mazenoda, Superior Generalny będzie się starał, aby zawsze w centrum naszego charyzmatu podtrzymywać żywotną gorliwość misjonarską zachęcając do otwierania nowych areopagów w służbie ewangelizacji.

Konstytucja 133

Wtedy jesteście szefem, liderem, kiedy wasze działania zachęcają innych, aby jeszcze więcej marzyć, uczyć się, czynić i stawać się. John Quincy Adams