4 sierpnia – 200 LAT PÓŹNIEJ. DUCH OBLACJI, ABY ZMIENIĆ ŚWIAT NAJBARDZIEJ OPUSZCZONYCH

This is a custom heading element.

4 sierpnia 2014

Oficjalny opis wydarzeń związanych z naszym zatwierdzeneniem Eugeniusz kończy zachetą, aby swoimi uczynić słowa świętego Pawła: Ja zaś bardzo chętnie poniosę wydatki i nawet siebie samego wydam za dusze wasze (2 Kor 12,15).

Teraz, moi wielebni ojcowie i bardzo kochani w Panu klerycy, którym Boże tchnienie płonące w waszych sercach natchnęło wszystko, co jeszcze mam wam powiedzieć, jeśli nie to, że po tak licznych i tak wielkich zna zna­kach opieki z góry powinniście z zapałem poświęcić się szerzeniu chwały Boga, pozostając gotowi do znoszenia najcięższych ofiar dla Jego czci; że w tym czasie klęski dzięki specjalnej łasce zostaliście wybrani, aby oży­wić płomień pobożności pierwszych uczniów wiary, odtworzyć w swoim życiu świetne przykłady tylu zakonników, którzy przez staranne praktyko­wanie tych samych cnót, które wy praktykujecie, doszli do szczytów świę­tości i w ten sposób pocieszyć świętą Matkę chrześcijan, która opłakuje upadek tych zakonów zniszczonych w wielu miejscach przez gwałtowną burzę prześladowania; wreszcie, że przez podtrzymywany wysiłek powin­niście nieść pomoc duszom zwłaszcza, zgodnie z duchem naszego Instytu­tu, najbardziej opuszczonym, nieustannie powtarzając z radosnym zapałem te słowa Apostoła: „Ja zaś bardzo chętnie poniosę wydatki i nawet siebie samego wydam za dusze wasze…”

List do wszystkich oblatów, 25.03.1826, w: EO I, t. VII, nr 232.

Mała grupa zdecydowanych i zapalonych nienasyconą wiarą duchów może zmienić bieg historii. Mahatma Gandhi