5 sierpnia – 200 LAT PÓŹNIEJ. Z ENTUZJAZMEM PRZYJMIJCIE TĘ REGUŁĘ ŻYCIA, KTÓRA Z RADOŚCIĄ ZOSTAŁA NAM PRZEKAZANA.

This is a custom heading element.

5 sierpnia 2014

A zatem przyjmijcie z radością ten kodeks naszych Reguł, który prze­syłam wam z żywym zadowoleniem. Strzeżcie tych Reguł z jak najbardziej skrupulatną uwagą. Zostały one uznane przez papieża za bardzo odpowied­nie do prowadzenia dusz do doskonałości. Niech pokój Boży, który prze­wyższa wszelkie uczucia, strzeże waszych serc w Chrystusie Jezusie i niech Pan udzieli wam wzrostu jako wiernym zarządcom i niech was ubo­gaci miłością wzajemną i w stosunku do wszystkich. Amen.

Dan w Rzymie, roku Pańskiego 1826, w dniu Zwiastowania błogosła­wionej Dziewicy Maryi, 25 marca.

K.-J.-Eugeniusz de Mazenod, superior generalny.

List do wszystkich oblatów, 25.03.1826, w: EO I, t. VII, nr 232.

Przez 200 lat superiorzy generalni, następcy świętego Eugeniusza, zwracali uwagę na to samo przesłanie. Ojciec Louis Lougen, przedstawiając ostatnią, przejrzaną wersję naszych Kosnrystuscji i Reguł, nawiązał do odczuć Eugeniusza:

W Przedmowie z 1825 roku święty Eugeniusz de Mazenod stwierdza, że Zgromadzenie chce osiągnąć swoje cele i skuteczniej pracować dla zbawienia dusz i naszego własnego uświęcenia. <Jest rzeczą nieodzowną ustalenie pewnych norm postępowania, które by łączyły wszystkich jej członków w działaniu jednolitym i wspólnym duchu. To właśnie stanowi siłę organizmów, podtrzymuje w nich żarliwość i zapewnia im trwałość>. Przyjmijmy zatem na nowo, z nieskazitelną radością te Konstytucje i Reguły, w ten sposób nasze Zgromadzenie będzie zjednoczone, silne i gorliwe w głoszeniu Ewangelii ubogim i najbardziej opuszczonym.

Jeśli jest piętno, to jest ono w nas, a naszym obowiązkiem wówczas jest go nie powielać, ale szczególnie odnawiać i potwierdzać te wartości, w które wszyscy wierzymy. Elliot Richardson