3 wrzesnia – ZATROSZCZ SIĘ O NIEGO BARDZIEJ NIŻ MOŻNA BYŁOBY TO ZROBIĆ W DOMU RODZINNYM, NAWET GDYBY TRZEBA BYŁO SPRZEDAĆ NAKRYCIA I KIELICHY.

This is a custom heading element.

3 września 2014

Pisząc do ojca Courtesa, superiora wspólnoty z Aix, na temat przeniesienia umierającego Jakuba Marcou ze wspólnoty w Nîmes do wspólnoty w Aix, wyraził swą ojcowską troskę.

Ale jak bardzo szczęście, które sobie obiecuję z ponownego was zobaczenia, zostanie zakłócone przez stan, w jakim znajduje się nasz drogi ojciec Marcou. Jest to zmar­twienie, którego nic nie potrafi złagodzić. Obawa przed utratą tego dziec­ka zasmuca mnie nadmiernie. Chciałbym wyprzedzić was wszystkich. Według porządku tak powinno być, bo chociaż nie jestem stary, ze wzglę­du na wiek mógłbym być ojcem was wszystkich. Nie muszę ci polecać, abyś w razie przybycia o. Marcou do Aix zatroszczył się o niego bardziej niż można byłoby to zrobić w domu rodzinnym, nawet gdyby trzeba było sprzedać nakrycia i kielichy. Nie sądzę, aby klimat w Marsylii odpowiadał jego stanowi. Powietrze w Aix będzie lepsze. Trzeba byłoby tylko móc wybrać miejsce na infirmerię.

List do Hipolita Courtesa, 31.05.1826, w: EO I, t. VII, nr 247.

Miłość rozpoczyna się od troski o naszych najbliższych. Matka Teresa