12 listopada – PROBLEM ZASPOKOJENIA POTRZEB TYLU BOGATYCH W CNOTY OBLATÓW, A POZBAWIONYCH WSZYSTKICH DÓBR DOCZESNYCH

This is a custom heading element.

12 listopada 2014

Będąc wdzięcznym za spadek, pochodzący z dóbr panu Grimaldi, otrzymany przez oblatów, Eugeniusz zauważa, że jej spadkobiercy mogliby zablokować ten zapis.

Istotne jest jednak zwrócić uwagę na fakt, że dobrodziejka nie powinna zabierać się do tego w taki sposób, bo nie ulega wątpliwości, że jakiś niezbyt delikatny spad­kobierca mógłby zgodnie z obowiązującym prawem przyswoić sobie ten zapis. Nie sądzę, aby pan Alexandre de Panisse był zdolny do takiej podło­ści, ale nie wszyscy spadkobiercy mogliby być tacy jak on.

Odwołuje się do przykładu inej bogatej, anonimowej dobrodziejki, która była chora i zastanawia się co zrobić, aby była bardziej wiarygodna w oczach jej spadkobierców a także w jej zamiarach, aby odpowiedzieć na potrzeby misjonarzy oblatów.

Na przykład gdyby dobry Bóg natchnął bogatą kalekę, aby pozostawiła coś ludziom, któ­rych tak ceni, bardzo musiałaby się wystrzegać tego błędu. Ale jak jej pod­powiedzieć tę radę? Trudno mi powiedzieć. Z miłości do naszego dzieła pani de R. powinna się poświęcić i trochę częściej odwiedzać tę chorą. Zdarzyła­by się okazja, aby coś podsunąć, kto wie! może w odpowiedniej chwili da­łoby się otwarcie poruszyć problem, mówiąc o przyszłości i o kłopocie z zaopatrzeniem w to, co jest niezbędne tylu ludziom bogatym w cnoty, ale pozbawionym wszelkiego dobra ziemskiego.

List do Hipolita Courtes, 10.10.1826, w: EO I, t. VII, nr 256.

Obecnie sytuacja się nie zmieniła, ponieważ misjonarze oblaci nadal pełnią swą posługę jedynie dzieki hojności dobrodziejów i naszych stowarzyszonych w świecie.

Opatrzność na każdą rzecz ma określony czas. Nie możemy żądać wyników, możemy tylko dokładać starań, aby coś uzyskać. Mahatma Gandhi