21 listopada – PRZEJRZYSTOŚĆ Z PIENIĘDZMI

This is a custom heading element.

21 listopada 2014

Zdaje się, że misjonarze oblaci chcieli zorganizować składkę na rzecz ubogich. Wszystko przemawiało na korzyść tej inicjatywy, a Eugeniusz podkreśla wagę roztropności dotyczącą jasności i przejrzystości. Ludzie, którzy składają pieniądze powinni mieć całkowitą pewność, że beneficjentami będą ubodzy a nie oblaci.

Nie znamy dalszego planu tej uwagi: być może w tej materii miał miejsce incydent z udziałem oblatów? Jednak ta uwaga dotyka bardzo ludzkiej potrzeby przejrzystości, kontroli i sprawozdania, jak korzystamy z pieniądza lub z własności, które do nas nie należą. Intencje darczyńców skrupulatnie powinny zostać uszanowane; przejrzystość oraz prowadzenie ksiegowości są zasadnicze.

Co mam wam powiedzieć o składce? Moim zdaniem sprawa jest bar­dzo delikatna. Nigdy nie lubiłem składek. Rzadko nie mają jakichś ujem­nych stron. Podejmuje się dużego trudu, traci się dużo czasu, a ponieważ może się zdarzyć, że nie są tak obfite, jak przypuszcza publiczność, jest się skłonnym myśleć, a czasem nawet się mówi, że zbierano składkę na swój klasztor. Nie mówię wam jednak, abyście jej nie robili dla ubogich, jeśli sądzicie, że będzie bardzo pożyteczna, ale w takim przypadku proszę bardzo uważać, aby unikać nawet cienia podejrzeń, jakie złe duchy mo­głyby wzbudzić wśród ludzi.

List do ojców Mie, Jeancard et Guibert, 21.11.1826, w: EO I, t. VII, nr 259.

W 2004 roku mieliśmy tego przykład w związku z tsunami, które spustoszyło część Azji, gdzie są obecni oblaci. Wiele organiazcji pozarządowych i innych zgłosiło się, aby zbierać środki na pomoc dla tych, którzy przeżyli. Wśród nich była Administracja Generalna z Rzymu. Godnym uwagi było zobaczenie, z jaką wspaniałomyślnością ludzie uczestniczyli w oblackiej zbiórce, gdy za powód podawali, iż byli pewni, że wszystkie dary dotrą do najbardziej opuszczonych oraz że dotrze do nich cała suma pieniędzy, gdyż oblaci nie pobierali żadnych kosztów administracyjnych i byli godni zaufania.

Przyszedłem, aby nauczyć się, że w przejrzystości jest uczciwy obieg oraz bardzo niezdrowy obieg niejasności. Jeff Weiner