2 grudnia – WYDARZENIA, KTÓRE NADAJĄ KIERUNEK ŻYCIU, SĄ PUNKTEM WYJŚCIA DO KOLEJNEGO ETAPU

This is a custom heading element.

2 grudnia 2014

Minął dokładnie rok od zatwierdzenia przez Kościół naszej rodziny zakonnej i naszych Reguł w 1826 roku. Eugeniusz napisał do wspólnoty w Aix, aby jej przypomnieć o tym dniu i o konieczności dziękczynienia. Świętując to wydarzenie, nie chodziło tylko, aby dziękować za przeszłość, ale dzięki modlitwie ożywić łaskę, aby przygotować się do odpowiedzi na wezwanie Boga, który przygotowuje przyszłość.

Nie zapominaj, że jutro przypada rocznica uznania i zatwierdzenia naszego Instytutu. Będziemy śpiewać sumę w naszej domowej kaplicy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem i przed błogosławień­stwem zaśpiewamy Te Deum. Zdajesz sobie sprawę, że dziękując za otrzy­mane dary, nie omieszkamy modlić się o teraźniejszość i o przyszłość.

List do Hipolita Courtes, 16.02.1827, w: EO I, t. VII, nr 262.

Wielka realizacja nie powinna być końcem drogi, ale punktem wyjścia do skoku naprzód. Harvey Mackay