8 stycznia – NAWET W CHOROBIE WSZYSTKIE SPRAWY PRZYCZYCZYNIAJĄ SIĘ DO DOBRA TYCH, KTÓRZY MIŁUJĄ BOGA

This is a custom heading element.

8 stycznia 2015

Gdy Mariusz Suzanne odbywał rekonwalescencję i odzyskiwał zdrowie, Eugeniusz zachęca go, aby przymusowy czas wypoczynku zamienic na czas duchowego skupienia sie i wzrostu. Jakiż pociech szukamy i ileż ich rozpoznajemy w naszych osobistych chwilach zmeczenia czy choroby?

…Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Siły wracają tylko stopniowo. Pociesz się Bogiem, że z konieczności nie możesz robić na Jego chwałę wszystkiego, co byś chciał. Nie będzie nic straconego, jeżeli skorzystasz z tej niedobrowolnej bezczynności, aby pracować nad własną doskonało­ścią. Wiesz, że sprawy zewnętrzne odwodziły cię od niej.

List do Mariusza Suzanne,7.03.1827, w: EO I, t. VII, nr 264.

Wiemy,że Bóg z tymi, którzy Go miłują współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Rz 8, 28