9 LUTEGO – KONIECZNY SYSTEM OCZYSZCZENIA

This is a custom heading element.

10 lutego 2015

Ewangelizacja ludzi wymagała dobrych kapłanów, aby im towarzyszyć w ich nawróceniu i duchowym wzroście. Eugeniusz, jako oblat, a także wikariusz generalny biskupa Fortunata w Marsylii, podjął ten ideał.

Nasz system oszczyszacnia kontynuujemy jeszcze w najwyższej dwóch lub trzech ekspedycjach i wszystkie nasze wioski będą w dobrych rękach, również jubileusz wszędzie sprawił cuda, rekacje, jakie składają nam księża, są zachwycające: wszyscy się spowiadają…

List z 24.03.1827, w: A. Rey, dz. cyt., t. I, s. 426)

Ojciec Woestman ukazuje nam dalszy plan tej reformy duchowieństwa: Aby dobrze zrozumieć myśl Eugeniusza de Mazenoda, trzeba sobie przypomnieć religijną sytuację Francji za jego czasów. W czasie rewolucji (1789-1799) wszystkie wspólnoty zakonne męskie i żeńskie zostały zniesione; ich domy i ich kościoły zostały zburzone albo użyte do celów świeckich, kler diecezjalny był prześladowany – skazywany na śmierć, więziony, skazywany na wygnanie albo zmuszony do ukrywania się – a wszystkie seminaria przez wiele lat były zamknięte. Skutki tej sytuacji były odczuwane długo po zakończeniu jawnego prześladowania. Między rokiem 1809 a 1815 liczba aktywnych kapłanów spadła z 31 870 do 25 874.

W. Woestman, Kapłani, w: Słownik Wartości Oblackich.

Żaden rozsądny człowiek nie podejmie się, aby zreformować świat, aby zreformować naród, a wszyscy, poza ludźmi głupimi wiedzą, że jedyna gruntowna reforma, chociaż bardzo powolna to, ta, gdy każdy zaczyna i kończy od siebie. Thomas Carlyle