12 lutego – NOWE OBLACKIE WYZWANIE – SZKOLNICTWO WYŻSZE

This is a custom heading element.

12 lutego 2015

12 lutego – NOWE OBLACKIE WYZWANIE: SZKOLNICTWO WYŻSZE

Na temat nominacji ojca Albiniego w seminarium Eugeniusz napisał:

Czy zdajesz sobie sprawę, że gdyby znów zachorował i gdybym nie mógł zatrudnić go na stanowisku, które mu przeznaczam…

List do Jean’a Baptiste Honorat’a, 23.08.1827, w: EO I, t. VII, nr 275.

Szkoła jest tyle warta, ile warci są jej dyrektorzy. W 1827 roku zgromadzenie nadal liczyło jedynie 15 ojców i żaden z nich nie odbył studiów, dzięki którym byłby przygotowany do nauczania w seminarium. Ojciec de Mazenod mój jednak liczyć na dwóch zaufanych, jeszcze młodych ludzi, ale oddanych i posiadających wiele talentów zakonników. Byli to ojcowie Tempier, który przez 27 lat będzie superiorem domu i Karol, Dominik Albini, profesor teologii moralnej w latach 1827-1835. Dwaj lub trzej inni formatorzy, wybrani spośród najlepszych oblatów, częściej się zmieniali.

Nie jest łatwo dokładnie poznać, jakie przez te długie lata były kryteria, jakimi kierował się ojciec de Mazenod w wyborze formatorów. W rzeczywistości dopiero na Kapitule Generalnej w 1850 roku została zredagowana część Reguł dotycząca seminariów, gdzie zostały wyrażone cechy wymagane do tej funkcji.

Y. Beaudoin, Marsylia, Wyższe Seminarium, (1827-1862) w: Historyczny Słownik Oblacki.

Zachęcanie do szkolnictwa wyższego dla naszych młodych jest zasadnicza dla naszej wspólnej przyszłości. Charles B. Rangel