13 lutego – PODNIEŚĆ POZIOM INTELEKTUALNY W ZGROMADZENIU

This is a custom heading element.

13 lutego 2015

13 lutego – PODNIEŚĆ POZIOM INTELEKTUALNY W ZGROMADZENIU

Na temat nominacji ojca Albiniego w seminarium Eugeniusz napisał:

Czy zdajesz sobie sprawę, że gdyby znów zachorował i gdybym nie mógł zatrudnić go na stanowisku, które mu przeznaczam…

List do Jean’a Baptiste Honorat’a, 23.08.1827, w: EO I, t. VII, nr 275.

W latach 1827-1862 seminarium miało jedynie dwóch superiorów – ojców Tempier ;a i Józefa Fabre’a, ale przewinęło się 43 formatorów, a każdy średnio zostawał dwa lub trzy lata… Poza ojcem Albinim kilku innych formatorów przez biskupa de Mazenod i współczesnych zostało uznanych za ludzi o wielkich cnotach, jeśli nie za świętych…
Zgadzając się na prowadzenie seminarium Założyciel niewątpliwie miała na względzie dobro, które mogło również z tego wyniknąć, aby podnieść poziom intelektualny Zgromadzenia. Artykuł 7 paragrafu Reguły o seminariach tymi słowy wyraża tę nadzieję: To nie byłaby jakaś mało znacząca korzyść dla naszego Zgromadzenia, aby kilku ojców, którzy przez wiele lat zajmowali się formacją duchownych, zostali rozesłania do innych domów dla największego dobra doktryny i regularnej obserwancji.

Y. Beaudoin, Marsylia, Wyższe Seminarium, (1827-1862) w: Historyczny Słownik Oblacki.

Obecnie nasza Reguła zwraca uwagę na formację ustawiczną każdego oblata:

Formacja ustawiczna obejmuje wszystkie aspekty osobowego życia oblata. Odnawia i rozwija jego duchowe życie i wewnętrzne bogactwa, sprzyja wzrostowi dojrzałości emocjonalnej i uczuciowej oraz udoskonala umiejętności pastoralne. Na wszystkich etapach rozwoju pomaga mu sprawdzać, jak realizuje się jedność między jego życiem i posłannictwem. Konstytucja 69

Profesor, który chce być prawdziwy w swej misji i przyczyniać się do jak największego dobra, powinien nadać pierwszeństwo nauczaniu moralnemu równie jak formacji intelektualnej. Sheldon Jackson