16 lutego – PROFESOROWIE OBLACI TAK SAMO SĄ MISJONARZAMI JAK ICH BRACIA KAZNODZIEJE

This is a custom heading element.

16 lutego 2015

16 lutego – PROFESOROWIE OBLACI TAK SAMO SĄ MISJONARZAMI JAK ICH BRACIA KAZNODZIEJE

Yvon Beaudoin kontynuuje wyjaśnianie zaangażowania oblatów jako profesorów w wyższym seminarium w Marsylii. Należy przyznać, że większość z formatorów tylko z posłuszeństwa zgodziła się na przyjęcie tej posady. Prawie wszyscy chcieli być kaznodziejami i misjonarzami. Nie bez powodu Założyciel i kilku uczestników Kapituły Generalnej z 1850 roku starali się ukazać wielkość tego zadania i jego ścisły związek z głównym celem instytutu. W artykule 1 rzeczywiście powiedziono:

Po misjach najwspanialszym celem naszego Zgromadzenia jest prowadzenie seminariów, gdzie klerycy otrzymują właściwą sobie edukację; rzeczywiście tam, w zaciszu bożego domu i pod opieką Najświętszej i Niepokalanej Dziewicy Maryi są formowani ci, którzy ludzi powinni nauczać zdrowej doktryny i prowadzić ich drogą zbawienia. Misjonarze na darmo wylewaliby swe poty, gdyby w parafiach nie było świętych i ożywionych duchem boskiego Pasterza kapłanów, zobowiązanych, aby z czujną i stałą troską paść owce, które zostały im powierzone.

To było gorące zaproszenie, by zrozumieć, że profesorowie są misjonarzami jak ich bracia kaznodzieje, ponieważ dzięki swej pracy, formując gorliwych kapłanów, przynajmniej pośrednio przyczyniają się do umacniania i rozszerzania wiary.

Y. Beaudoin, Marsylia, Wyższe Seminarium, (1827-1862) w: Historyczny Słownik Oblacki.

Edukacja jest kluczem do sukcesu w życiu, a profesorowie odciskają głębokie piętno na życiu swoich studentów. Solomon Ortiz