23 kwietnia – WSZYSTKO POWINNO SKUPIAĆ SIĘ NA EWANGELIZACJI

This is a custom heading element.

23 kwietnia 2015

23 kwietnia – WSZYSTKO POWINNO SKUPIAĆ SIĘ NA EWANGELIZACJI

Dla Eugeniusza i wszystkich oblatów zasadniczą kwestią powinna być ewangelizacja, a szczególnie głoszenie misji w celu odnowy parafii. Wszystek czas i siły powinny być na usługach tego projektu.

Ponieważ naszym powołaniem są misje, co innego trzeba robić tyl­ko z posłuszeństwa. Poleć więc o. Martinowi, aby pozostawiony mu czas wolny wykorzystał na przygotowanie kilku nauk.

List do Hipolita Courtesa, 27.09.1827, w: EO I, t. VII, nr 283

O tym ideale przypomina ojcu Mariuszowi Suzannowi w związku z czasem, ajkie przeznacza na pisanie swej książki:

W gruncie rzeczy jestem z pewnością bardzo zadowolony, że wyko­rzystujesz swój wolny czas na stworzenie czegoś pożytecznego i, w pełni podziwiając gotowość twego serca i okazywany przez ciebie brak przywią­zania do dzieł, które cię kosztowały najwięcej trudu, nigdy nie wystawię cię na próbę zrobienia z nich ofiary. Pragnę tylko, aby być bardzo przeko­nanym, że dobry katechizm, jeżeli nawraca więcej dusz, należy przedkła­dać ponad najpiękniejsze dzieło.

Wówczas Eugeniusz dowiedział się, że ojciec Courtes zamierzał napisać powieść, to już był szczyt:

Czy to nie za wiele, że dopiero wczoraj dowiedziałem się, iż o. C[ourtes] ma zamiar napisać coś w rodzaju powieści i że dowiaduję się o tym przypadkowo od kogoś całkiem innego niż on? Jeżeli plan jest taki, jak mi mówiono, może się zwolnić z pisania jej, bo podrę ją własnymi rękami.

List do Mariusza Suzanne, 05.10.1827, w: EO I, t. VII, nr 285.

Piszę, ponieważ pisanie jest darem, którego udzielił mi Bóg, abym pomagała ludziom na świecie. Anne Lamot