27 kwietnia – DOBRZE PROWADZIĆ BARKĘ TO NIE WSZYSTKO. MUSISZ JESZCZE PODAWAĆ MAPĘ TWOICH DŁUGOŚCI GEOGRAFICZNYCH

This is a custom heading element.

27 kwietnia 2015

Eugeniusz napisał do ojca Courtesa w związku z zachowaniem jednego z członków jego wspólnoty:

Mój drogi o. Courtesie, posyłam ci list do o. Sumiena, którego nie miałem czasu napisać wczoraj. Czytając go, zauważam, że jest nieco surowy, ale także trzeba przyznać, że nigdy nie widziano podobnego postępowania…

Eugeniusz skorzystał z okazji, aby upomnieć ojca Courtesa, młodego superiora z Aix, że nie poinformował go o tym. Każdy superior wspólnoty jest odpowiedzialny za sterowanie statkiem wspólnoty, ale Eugeniusz, jako superior generalny, miał całościowy ogląd kierowania całym zgromadzeniem i powinien zapewnić, aby wszystkie wspólnoty podążały w tym samym kierunku. Kierunki powszechnej oblackiej magna carta znajdujemy w regule życia.

Na ten temat powiem ci, że nie wolno pozostawiać mnie, tak jak to robiłeś dotychczas, w absolutnej ignorancji spraw twego domu. Można byłoby powiedzieć, że nikomu nie musisz zdawać sprawy i że twój dom wcale to nie obowiązuje. Mam przed oczyma jak najdokładniejszy obraz domu w N.-D. du Laus i w Nimes. Nie ośmielam się powiedzieć, że nic nie wiem o tym, co dzieje się w Aix. To nie w porządku. Dobrze prowadzić barkę, to nie wszystko. Musisz jeszcze podawać mapę twoich długości geograficznych. Proszę na ten temat ponownie przeczytać Regułę, a następnie tak działać, aby było spokojne sumienie twoje i moje.

List do Hipolita Courtesa, 26.09.1827, w: EO I, t. VII, nr 282.

Liderem jest ten, kto zna drogę, podąża nią i wskazuje ją. John C. Maxwell