5 maja – WZÓR, KTÓRY ODZWIERCIEDLA WSPÓŁCZUCIE I MIŁOŚĆ BOGA

This is a custom heading element.

5 maja 2015

5 maja – WZóR, KTóRY ODZWIERCIEDLA WSPóŁCZUCIE I MIŁOŚĆ BOGA

Podziw Eugeniusza dla Alfonsa Liguoriego był zaraźliwy. Jego teologia moralna, która uwypukla współczucie i miłosierdzie Boga stała się główną zasadą odniesienia oblata do ludzi – zwłaszcza w konfesjonale.

Eugeniusz obrał Go za osobistego patrona i zachęcał do oddawania publicznej czci temu świętemu. Gdy budowa nowego kościoła na Kalwarii była prawie zakończona, podjął kroki, aby tam umieszczono figurę świętego Alfonsa.

Dla naszego kościoła na Kalwarii zamówię figurę błogosławionego Alfonsa w całej postaci. Wkrótce będzie się stawiać więcej świec przy ołta­rzu tego błogosławionego niż przed Najświętszą Dziewicą. To prawda, że wiele osób doświadczyło skutków wstawiennictwa tego wielkiego sługi Bożego…

List do Hipolita Courtesa, 13.01.1828, w: EO I, t. VII, nr 290.

Eugeniusz wystarał się u swego ojca, aby ten przetłumaczył na język francuski jego życiorys i następnie zobowiązał ojca Jeancarda do napisania pierwszej biografii świętego Alfonsa po francusku.

Nie omieszkam posłać ojcu życiorysu naszego błogosławionego pa­trona. W tym tygodniu kończy się jego druk. Mam nadzieję, że ojciec otrzyma jego egzemplarz przed Wielkim Postem. Ojciec wie, że jest to dzieło naszego ojca Jeancarda. Jest doskonale napisane i bardzo interesu­jące. Będzie ojciec potrzebował czasu na jego przeczytanie, bo ma prze­szło 600 stron.

List do Jeana Josepha Toucha, 30.01.1828, w: EO I, t. VII, nr 293.

Kogo uważam za wzór i przewodnika w moim chrześcijańskim życiu? W jaki sposób ta osoba odzwierciedla współczucie i miłość Boga? W jaki sposób pogłębiam moją wiedzę o wierze i czynach tej osoby?

Usiłujecie być wzorem dobroci, miłości, przebaczenia wobec wszystkich ludzi wokół siebie, ponieważ przez Chrystusa otrzymaliście dobroć, miłość i przebaczenie Boże. To właśnie jest chrześcijaństwo. Patricia Heaton