7 maja – POTRZEBA, ABY CIĄGLE O TYM PAMIĘTAĆ

This is a custom heading element.

7 maja 2015

7 maja – POTRZEBA, ABY CIĄGLE O TYM PAMIĘTAĆ

200 lat później, pewna świecka stowarzyszona osoba, po lekturze jednej z licznych próśb Eugeniusza do gorliwych oblatów, aby troszczyć sie o swoje zdrowie, napisała: Kiedy troszczę sie o siebie, wówczas będę mógł sie troszczyć o innych. Jak pierwsi oblaci, tak i ja potrzebuję, aby mnie przywołać do porządku. Gorliwość Eugeniusza o zbawienie dusz była zaraźliwa, ale ciagle młodym oblatom musiał przypominać, aby byli rozsądni, jeśli nie chcą się wypalić i stać się niezdolnymi do pełnienia posługi.

Zaledwie wróciliście z Sabran, a już wyjechaliście do Condoulet. Po co to, mój drogi przyjacielu? Ta gorliwość wcale nie jest zgodna z roztrop­nością. Wszyscy jesteście młodzi. Po misji potrzebujecie wypoczynku. Piętnaście dni nie byłoby za dużo. Nie pozwalam wam robić mniejszej przerwy między misją w Condoulet i tą, którą zamierzacie przeprowadzić w Fourquet. Kończę, prosząc cię, abyś oszczędzał swoich współbraci i siebie.

List do Jeana Baptista Honorata, 29.01.1828, w: EO I, t. VII, nr 292.

Nie zawsze odczuwa się zmęczenie, ale niemniej koniecznie trzeba odpocząć, zwłaszcza gdy jest się młodym, tak jak nasi drodzy ojcowie Martin, Suzanne i ty. Choć jesteś już nieco starszy, potrzebujesz tego bar­dziej niż inni, ponieważ nie umiesz panować nad sobą.

List do Jeana Baptista Honorata, 19.02.1828, w: EO I, t. VII, nr 294.

In primis et ante omnia: odpoczynku, odpoczynku, odpoczyn­ku. Twoim pierwszym obowiązkiem jest zapewnienie go swoim współpra­cownikom. A zatem urządzajcie się tak, jak będziecie chcieli, dopóki będziecie młodzi, ale między jedną a drugą misją będziecie robili piętnastodniową przerwę. Proszę nigdy nie zobowiązywać się do robienia wię­cej niż możecie.

List do Jeana Baptista Honorata, 21.02.1828, w: EO I, t. VII, nr 295.

Pomijając wszystko, co robicie, bądźcie przeświadczeni, że zawsze bedziecie mieli do wykonania wiele rzeczy:

Z tego, co powiedziano, zobaczysz, że nigdy nie zmieniłem rozu­mienia artykułu o odpoczynku. Czujesz jego potrzebę bardziej niż wów­czas, gdy postanowiłeś tak szybko wyjechać do Condoulet. Niezależnie od tego jak dużo zrobilibyście, bądźcie głęboko przekonani, że zawsze pozo­stanie wam dużo do zrobienia. A zatem nie ma co się zamęczać. Zrozu­miałbym to tylko wówczas, gdyby, zabijając się, ukończono wszystko, co jest do zrobienia.

List do Jeana Baptista Honorata, 04.03.1828, w: EO I, t. VII, nr 296.

Niezależnie od tego, jak bardzo chcemy czynić dobro, potrzebujemy, aby nieustannie nam przypominano, aby ciągle pracować podług swoich możliwości.

Utrzymywanie naszych ciał w zdrowiu jest obowiązkiem… w przeciwnym razie nie będziemy zdolni, aby naszego ducha zachować mocnym i otwartym. Budda