8 maja – FORMOWANY, ABY ODPOWIEDZIEĆ NA WEZWANIE PANA

This is a custom heading element.

8 maja 2015

8 maja – FORMOWANY, ABY ODPOWIEDZIEĆ NA WEZWANIE PANA

Kiedy ktoś chciał wstąpić do oblatów, pierwszym etapem był postulat, po którym następował intensywny rok nowicjatu. To zasadnicza faza procesu formacji przyszłego oblata.

Mamy bardzo surowy nowicjat. Jeśli członkowie nie zostaną uznani za zdatnych do cnót zakonnych, usuwa się ich bez ceremonii. Odtąd ma się pewność, że niewielka liczba, która trwa, jest naprawdę powołana.

List do biskupa Miollis z Digne, 10.03.1828, w: EO I, t. XIII nr 65.

Celem nowicjatu jest pomoc osobie w stawaniu się prawdziwym misjonarzem.

Nowicjat musi być naprawdę nowicjatem, w którym nowicjusze są kształtowani ręką mistrza, w którym troszczy się o wpojenie im wszystkiego, co zmierza do uformowania prawdziwego misjonarza, skąd wychodzą pełni cnót, przygotowani do posłuszeństwa i przejęci przywiązaniem oraz szacunkiem do Reguł i tego wszystkiego, co one nakazują.

List do Henryka Tempiera, 26.11.1825, w: EO I, t. VI, nr 208.

Obecna Reguła nadal potwierdza jego wagę:

Nowicjat jako czas wprowadzenia kandydata w zakonne życie oblackie prowadzi do publicznego zobowiązania w Zgromadzeniu. Prawo przyjęcia do nowicjatu przysługuje prowincjałowi. Pod kierownictwem mistrza nowicjuszy aspiranci usiłują pojąć sens życia konsekrowanego. W ten sposób mogą jaśniej rozpoznać wezwanie Pana i w modlitwie przygotować się do odpowiedzi na to wezwanie. K 55

Nowicjat, w szerszym tego słowa znaczeniu, odnosi sie do wszystkich poszukujacych drogi. Bycie uczniem to nie skostniały stan życia, ale dynamiczne naśladowanie Jezusa. Wszyscy ciagle potrzebujemy rozeznawać wezwanie Pana i poprzez codzienną modlitwę przygotowywać się do odpowiedzi na to wezwanie.

Zawsze czyń to, co lepsze. To, co teraz posiejesz, zostanie zebrane później. Og Mandino