13 maja – CHODŹCIE I ZOBACZCIE

This is a custom heading element.

13 maja 2015

13 maja – CHODŹCIE I ZOBACZCIE

W naszej Regule znajdujemy wskazówkę: Nasze domy chętnie przyjmą tych, którzy pragną przyjść zobaczyć i doświadczyć naszego życia. Po bratersku pomożemy im rozpoznać, czego Pan od nich oczekuje i jaką specjalną łaskę ofiaruje im w swoim Kościele (K 53).

Początki tej tradycji sięgają pierwszych dni naszego oblackiego domu w Aix, gdzie oferowano schronienie studentom, gdzie przyjmowano młodych ze Stowarzyszenia oraz służył jako postulat dla młodych, którzy rozważali możliwość oblackiego powołania.

O. Martin mówił mi o dwóch młodzieńcach, którzy często przycho­dzą do naszej misji, a których przedstawia jako wzory cnót, ale czy mają oni zdolności? Nie możemy już przyjmować nikogo, kto by ich nie posia­dał, ponieważ nasza posługa tego wymaga. Niech starają się ukończyć naukę, którą rozpoczęli, ponieważ wstępując do nowicjatu trzeba będzie odstawić książki szkolne…

List do Jeana-Baptista Honorata, 9.05.1828, w: EO I, t. VII nr 300.

Niczego się nie urzeczywistni, nie zanim się tego nie doświadczy. John Keats