14 maja – PRZYGOTOWANIE, ABY DOŚWIADCZYĆ MIŁOŚCI OJCA W JEZUSIE

This is a custom heading element.

14 maja 2015

14 maja – PRZYGOTOWANIE, ABY DOŚWIADCZYĆ MIŁOŚCI OJCA W JEZUSIE

W naszej Regule opisano cel roku nowicjatu dla tych, którzy przygotowuja się, aby zostac oblatami: czas nowicjatu kończy się tym dobrowolnym i pełnym wiary aktem, jakim jest zobowiązanie w Zgromadzeniu. Nowicjusz, który już doświadczył miłości Ojca w Jezusie, poświęca swe życie, aby tę miłość uwidocznić. Zawierza swą wierność Temu, z którym dzieli krzyż i którego obietnicom ufa (K 59).

Eugeniusz wymienia listę cech, jakie nowicjusze powinni zdobyć, aby osiągnąć ten cel:

Najżarliwsze pragnienie doskonałości, prawdziwa radość z tego, że się jest w sytuacji tak sprzyjającej jej osiągnięciu, poświęcenie się Kościoło­wi, gorliwość o zbawienie dusz i wielkie przywiązanie do rodziny powin­ny cechować wszystkich naszych nowicjuszy; umiłowanie, szacunek i wierność Regułom, ubóstwo, posłuszeństwo, poważanie przełożonych itd. wszyscy pomagajmy sobie w osiągnięciu tych rezultatów…

List do Henryka Tempiera, 18.06.1828, w: EO I, t. VII nr 302.

Do czego podobna jest lista cnót, aby lepiej osiągnąć moje cele Królestwa Bożego?

Upadki pojawiają się tylko wtedy, kiedy zapominamy o naszych ideałach, naszych celach i naszych zasadach. Jawaharlal Nehru