19 maja – EUGENIUSZ ZAMILKNIE NA KILKA TYGODNI

This is a custom heading element.

19 maja 2015

19 maja – EUGENIUSZ ZAMILKNIE NA KILKA TYGODNI

Troska Eugeniusza o jego oblatów obejmowała wszystkie aspekty ich życia. Chciał, aby cali byli dla Boga, aby byli wielkimi świętymi, oddanymi członkami ich wspólnot i gorliwymi misjonarzami zdolnymi poświęcić swe życie dla ich ideału. Aby do tego dojść często musieli zwracać uwagę na swe zdrowie. Byli młodzi i pełni energii, a swej wspaniałomyślności i misjonarskiej gorliwości mieli tendencję, aby pracować ponad ludzkie siły. Eugeniusz musiał ich pohamowywać:

Dlaczego więc postępujesz tak, jakbyś chciał skrócić swoje dni? Jak po ciężkiej pracy na misji w Tallard, po zmęczeniu i cierpieniach na misji w Lauzet, gdzie musieliście walczyć przeciw piekłu i wszelkim żywiołom wziętym razem, przy tak brzydkiej pogodzie w tym czasie, że miejscowa ludność ledwie mogła ją znieść, możesz wracać do Tallard i dla odpoczyn­ku wygłaszać tam jeszcze po dwa kazania dziennie oraz tak zapominać o potrzebie zadbania o siebie, żeby spowiadać bez przerwy aż trzydzieści godzin! I chciałbyś, moje dziecko, abym się nie martwił takim postępowa­niem? Nie mów mi, że wcale nie jesteś zmęczony, że jesz i śpisz dobrze. To wszystko mi nie wystarcza, aby się uspokoić. Takie ekscesy rujnują twoje życie. Nie chcę, abyś się narażał na skutki, które mogłyby z tego wyniknąć. Niech to będzie jasne.

List do Mariusza Suzanna, 23.04.1823, w: EO I, t. VI, nr 102.

Eugeniusz ciągle zwracał uwagę oblatów na to wezwanie. Dzisiaj mam świadomość, że muszę postąpić tak samo. Ostatnie pięć miesięcy były nad wyraz wymagające, łącznie z nieuchronnymi i poruszającymi wydarzeniami (śmierć jedynej siostry Franka Santucciego – przypis tłumacza). Nadszedł czas, aby wprowadzić w życie to, co zachwalał Eugeniusz.

Przez kilka tygodni będę na wakacjach, na kampingu, pod namiotem, na wsi, gdzie nie ma żadnej możliwości dostępu do Internetu. Zatem Eugeniusz zamilknie. Na tej stronie przemawiał do nas dokładnie pięć lat, zatem jest wiele materiału, aby was zaspokoić.

Bóg pragnie jedynie naszej najlepszej pracy, a nie okruszyn naszego zmęczenia. Wierzę, że Bóg przedkłada jakośc ponad ilość. George MacDonald