13 sierpnia – JEŚLI BĘDZIE NOWE PRZEŚLADOWANIE, TO PRZENACZA SIĘ JE DLA NAS

This is a custom heading element.

13 sierpnia 2015

13 sierpnia – JEŚLI BĘDZIE NOWE PRZEŚLADOWANIE, TO PRZENACZA SIĘ JE DLA NAS

W 1828 roku oczywiste było, że począwszy od dekretów przeciwko jezuitom i niższym seminariom rząd francuski zaczął ograniczać władzę Kościoła. Eugeniusz w tym wydarzeniu widział możliwość nowych prześladowań religijnych, w czasie których spodziewał się, że pośród wielu osób, które opuściły Kościół, kapłani i zakonnicy pozostaną wierni.

Jeśli boża sprawiedliwość przeznacza nam kolejne prześladowanie, uważam, że ci, którzy zostaną przygotowani w zaciszu domu bożego, będą naśladować apostołów w ich poświęceniu i nie będą mniej wierni oraz będą dla nas pociechą wobec odstępstwa tak wielkiej liczby ludzi, której należy się spodziewać.

List do biskupa Miollis z Digne, 10.03.1828, w: EO I, t. XIII nr 65.

Yvon Beaudoin opisuje sytuację narastającego sprzeciwu rządu wobec wspierania Kościoła i religii przez króla: Mazenodowie często w swej korespondencji wspominali o królu oraz o ich sprzeciwie wobec dekretów z 1828 roku; począwszy od 21 kwietnia biskupi zostali pozbawieni nadzoru i kierowania wielkimi szkołami, a począwszy od 16 czerwca szkołami ponadpodstawowymi, zakonnicy nie mogli w nich dłużej uczyć, ograniczona został liczba uczniów w niższych seminariach i wprowadzono prawo, które sprzeciwiało się władzy biskupów. W związku z tym problemem Jean Leflon napisał, że nadmierny liberalizm przestraszył biskupa Fortunata de Mazenoda, w nie mniejszym stopniu także mera Marsylii i prefekta departamentu Bouches-du-Rhône i musimy dodać, jego bratanka Eugeniusza. Kampania wymierzona przeciwko Kościołowi wydawała się mu oraz im pośrednio wymierzona w tron. Jego biskupim obowiązkiem była obrona Kościoła, a jego wewnętrzne przekonania zmuszały go również do popierania prawowitej monarchii, bez której religia nie mogłaby ostać się we Francji. Nie zaniedba tego obowiązku i z młodzieńczym zapałem w 1828 roku wypowie wojnę ukazom, które podda w wątpliwość, odnośnie terenu szkół i pozycji zajmowanej przez duchowieństwo od 1814 roku. (J. Leflon, Eugene de Mazenod, t. II, librairie Plon, Paris, 1960, s. 305)

Y. Beaudoin, Restauracja, w: Dictionnaire historique Oblat.

Wtedy, kiedy będziecie mieli ochotę skodyfikować zasady religijne, otworzycie drogę dla wszelkiego rodzaju nietolerancji i religijnego prześladowania. William Butler Yeats