20 sierpnia – SOLIDARNOŚĆ I STAŁOŚĆ POWODOWANE TROSKĄ

This is a custom heading element.

20 sierpnia 2015

20 sierpnia – SOLIDARNOŚĆ I STAŁOŚĆ POWODOWANE TROSKĄ

W Aix zaledwie dwa lata po święceniach kapłańskich zmarł 24. letni ojciec
Victor-Antoine Arnoux.

Grozi nam zatem inne nieszczęście. Stracimy tego anielskiego o. Arnoux.
Dlaczego zgodził się ojciec, aby posłano go do Fuveau? Czego spodziewa się
ojciec po tej zmianie?. Nie lubię, aby nasi chorzy, zwłaszcza wówczas gdy są
dojrzali dla nieba, opuszczali nasze domy, ryzykując, że umrą bez obecności
swoich braci. Jeżeli ojciec zdąży, proszę zmienić to postanowienie. Ono nie
jest w moim guście albo raczej nie jest ono właściwe.

List do Henryka Tempiera, 24.06.1828, w: EO I, t. VII nr 304.

Dla Eugeniusza wzorem wspólnoty była wspólnota Jezusa z Apostołami. W tej
wspólnocie powinien panować rodzinny duch, troska o każdego w każdym czasie,
zwłaszcza w chwili choroby czy śmierci. W tym okresie Eugeniusz chciał, aby
cierpiący mógł być otoczony solidarnością, miłością i opieką swych braci oraz
duchowym wsparciem. Obyśmy zawsze byli świadomi, jak bardzo istotne jest,
abyśy naszym wsparciem i solidarnością ortaczać tych, którzy żyją obok nas i
potrzebują naszej pomocy.

W solidarności nie ma żadnej stabilności, a bez stabilności nie ma żadnej
solidarności.
Jose Manuel Barroso