21 sierpnia – OBY CIĄGLE UJAWNIAŁA SIĘ POSTAWA JEZUSA

This is a custom heading element.

21 sierpnia 2015

21 sierpnia –OBY CIĄGLE UJAWNIAŁA SIĘ POSTAWA JEZUSA

Jeden z naszych kapłanów zmarł w Aix w opinii świętości. Oznaki publicznej czci były tak nagłe i powszechne, że musieliśmy wydać jego sutannę, aby uchronić odzież, a nawet niektóre części jego ciała, ktorych miłośc ludu nie zamierzała oszczedzić.

List do biskupa Philibert de Bruillard z Grenoble, 21.07.1828,w: EO I, t. VII nr 30.

Eugeniusz ma na myśli Victor Arnoux, o którym mówią nam Yvon Beaudoin i Hipolit Courtes:W Aix, gdzie Wktor wraz z innymi nowicjuszami przybywa pod koniec 1822 roku, jest zakrystianinem i codziennie wraz ze swymi współbraćmi uczęszcza do wyzszego semianraium na wykłady z teologii. 3 wrzesnia 1826 roku z rak Fortunata de Mazenoda przyjął święcenia kapłańskie.Posługę kapłańską wypełnia przez blisko dwa lata.Ojciec Hipolit Courtes napisał: Niewątpliwie żałujemy, że ciagła choroba i cierpienie naszego świętego oraz zbyt krótkie jego zycie nie pozwoliły mu zrealizować wszystkiego, co mógł zrobić i zrobił jeszcez więcej, jego gorliwośc nie była bezowocna. Zgodne są świadectwa o skuteczności prac ojca Arnoux. Powierzono mu troskę o nowicjuszów, sprawił, że byli gorliwi, posyła się go na ewangelizację mieszkańców wsi, a grzesznicy nawracają się na jego głos. Jeśli przemawia w domach wychowawczych, młodzież słucha go uważnie, z szacunkiem i zbudowaniem, przeświadczona, że widzi świętego. W kolegium w Aix, gdzie w szczególny sposób był odpowiedzialny za spowiadanie dzieci, które jeszcze nie przystąpiły do pierwszej komunii, cieszy się szacunkiem uczniów, nauczycieli, a dyrektor placówki, pan Marian Turpin, superiorowi domu misji daje świadectwo najwyższego zadowolenia za wybór współpracownika, który jest aniolempobozności i łagodności. W szpitalach żaden z chorych na jego slow nie sprzeciwia się namaszczeniu

Jego choroba (gruźlica) coraz bardziej go osłabiała. Na jakiś czas wysłano go do Fuveau, gdzie powietrze było zdrowsze. 13 lipca 1823 roku powrócił do Aix, aby umrzeć w obecności swej matki i całej wspólnoty zebranej przy nim, aby odmawiać różaniec.

Yvon Beaudoin, Arnoux, Victor Antoine” w: Dictionnaire Historique Oblat,http://www.omiworld.org/fr/dictionary/dictionnaire-historique_vol-1_a/38/arnoux-victor-antoine/

Charakter w świętym oznacza, że stale ujawniała się w nim postawa Jezusa.Oswald Chambers