21 września – DUCHOWOŚĆ – SNUĆ MARZENIA BOGA

This is a custom heading element.

22 września 2015

21 września – DUCHOWOŚĆ – SNUĆ MARZENIA BOGA I URZECZYWISTNIAĆ JE

Zastanawiając się nad swa przeszłością w Wenecji Eugeniusz odkrył rękę Boga, która dzięki pomocy innych wskazała kierunek jego życiu.

Czy kiedykolwiek w wystarczający sposób będę mógł podziękować nieskończenie dobremu Bogu, że udzielił mi takiej pomocy dokładnie w najdelikatniejszym okresie mego życia, w decydującym dla mnie okresie, w którym dzięki bożemu mężowi w mojej duszy, dzięki jego wprawnej ręce i łasce Ducha Świętego, którego był narzędziem, w koje duszy zostały położone fundamenty wiary i pobożności, na których miłosierdzie Boga wzniosło budowlę mego życia duchowego?

Metoda, którą posługiwał się ksiądz Bartolo była prosta: rozwijać środowisko miłości.

Od tej chwili, codziennie przez prawie cztery lata, po mszy udawałem się do mych łaskawych nauczycieli, którzy organizowali mi pracę aż do południa. Po obiedzie ksiądz Bartolo, którego zdrowie wymagało wielkiego umiaru, zabierał mnie na spacer, który miał na celu odwiedzenie kilku kościołów, gdzie zatrzymywaliśmy się na modlitwę. Po powrocie oddawałem się pracy, która trwała aż do wieczora. O tej godzinie kilku kapłanów gromadziło się, aby wspólnie odmawiać brewiarz. Następnie schodzono do salonu, gdzie kilku przyjaciół rodziny oddawało się przyzwoitej rekreacji. Pito kawę i odchodzono poza mną, który już w pewnym stopniu należałem do rodziny i zostawałem, aby z nią zjeść kolację, odmówić różaniec i pomodlić się zgodnie ze świętym zwyczajem tego kraju.

Dziennik z wygnania, w: EO I, t. XVI.

W tej rodzinnej i kochającej wspólnocie wzrastał i rozwijał się młody Eugeniusz. Krótko potem, w kolejnych latach, ojciec Eugeniusz posługiwał się tą samą metodą: stworzyć wspólnotę miłości będącą środowiskiem dla wzrostu członków Stowarzyszenia Młodzieży Chrześcijańskiej z Aix. W późniejszym czasie tego ducha pragnął dla wspólnot oblackich.

Zastanawiając się nad doświadczeniem młodego Eugeniusza doszedłem do rozważań o pewnych miejscach, wydarzeniach i osobach, które przyczyniły się do mojego rozwoju. Kto i w jaki sposób pomógł mi w odkryciu marzenia i urzeczywistnieniu go?

Możecie zamierzać i tworzyć i budować najpiękniejsze miejsca na świecie. Ale potrzeba ludzi, aby marzenie urzeczywistniło się. Walt Disney