3 listopada – ŁASKA BOŻA BĘDZIE BUDOWAĆ

This is a custom heading element.

4 listopada 2015

3 listopada – ŁASKA BOŻA BĘDZIE BUDOWAĆ NA NATURZE EUGENIUSZA

Serce Eugeniusza, o czym mówi nam Leflon, było proruszone sytuacją więźniów:

Eugeniusz następnie powiadamia o opłakanym stanie więźniów tymczasowych, a szczególnie rekrutów przenoszonych z oddziału do oddziału zanim dotrą do swego korpusu. Chodziło o poborowych, którzy ukrywali się, aby uniknąć powołania do wojska, zatrzymanych przez żandarmerię. Brakowało im nie tylko wyżywienia biorąc pod uwagę, że aż do chwili obecnej w tym wydziale nie cieszyli się jeszcze korzyściami z dekretu cesarskiego, który przyznawał im 20 centymów dziennie w zamian za rację, której byli pozbawieni, a poza tym większość była prawie całkowicie nago. Dyżurny proponuje zatem, aby po pozwoleniu mera zebrano roczną składkę, z której cześć zostanie przeznaczona na zakup „bielizny, butów, kapeluszy itd., aby rozdać je nieszczęsnym biedakom, których przenosi się z wiezienia do więzienia”.

J. Leflon, dz. cyt., t. 1, s. 292.

Jego inicjatywa zakończyła się sukcesem:

Udało mu się również, aby rekrutom dostarczyć koniecznego ubioru. Wiemy, że 28 stycznia wraz z dwoma rektorami został zobowiązany do zakupu „tymczasowych dwunastu tuzinów starych spodni, dwunastu tuzinów naprawionych butów”, a 10 marca o zakupie płótna na trzy tuziny koszul dla mężczyzn, dwa tuziny koszul dla kobiet, dwudziestu czterech prześcieradeł, dziesięciu przykryć, dwunastu płaszczów Cadix na zimę, dwudziestu sienników, dwunastu czapek, dwunastu poduszek i ręczników” przy zaangażowaniu „pań od miłosierdzia”.

J. Leflon, dz. cyt., t. 1, s. 302-303.

Godna pochwały troska wobec sytuacji ubogich; ta troska pomoże mu, aby ulżyć cierpieniu pozbawionych przywilejów więźniów. W czasie tego stażu jego motywacja zdaje się być na wskroś ludzka – poruszone zostało współczucie jego ludzkiej natury. W późniejszym czasie zobaczymy, jak będzie podejmował podobne starania, ale w rezultacie oczyma Chrystusa ukrzyżowanego zobaczy cierpienie i ze względu na Jezusa wesprze ubogich. W przyszłości łaska będzie budować na naturze Eugeniusza.

Celem ludzkiego życia jest służyć, okazywać współczucie i wolę pomagania innym. Albert Schweitzer