17 listopada – DZIĘKI TEMU ZNAKOWI ZWYCIĘŻYCIE

This is a custom heading element.

17 listopada 2015


17 listopada – DZIĘKI TEMU ZNAKOWI ZWYCIĘŻYCIE

Na widok krzyża… w pewien Wielki Piątek

Notatki z rekolekcji, grudzień 1814, w: EO I, t. XV, nr 130.

Cesarz Konstantyn, który czcił rzymską boginię zwycięstwa zmienił swój punkt widzenia przed ważną bitwą, po której miał wizję krzyża i usłyszał słowa: W tym znaku zwyciężysz. Te słowa były punktem odniesienia jego wojsk i w ciągu wieków bardzo często je przytaczano, nawet jeśli było wykorzystane na użytek władzy.

W sposób pozytywny znak krzyża przez całe życie był punktem odniesienia dla Eugeniusza. Tak na temat strategii misjonarskiej napisał do oblatów:

Następnie pełni ufności w Bogu mogą wstąpić w szranki i walczyć aż do ostatniego tchu o większą chwałę Jego najświętszego i najczcigodniejszego Imienia… Jest więc bardzo ważne i naglące przyprowadzić zbłąkane owce z powrotem do owczarni, nauczyć tych wykolejonych chrześcijan, kim jest Jezus Chrystus, wyrwać ich z mocy szatana i ukazać im drogę do nieba. Trzeba uczynić wszystko, aby powiększyć Królestwo Zbawiciela, a zniszczyć panowanie piekła, zapobiec tysiącom występków, a utwierdzić poszanowanie i praktykowanie wszelkiego rodzaju cnót…

Przedmowa do Konstytucji i Reguł

Oto powód, dla którego Eugeniusz naciska, aby krzyż oblacki był jedynym znakiem wyróżniającym misjonarzy.

Miłość a nie gniew zawiodły Jezusa na krzyż. Golgota jawi się jako wynik wielkiego pragnienia Boga do przebaczenia a nie o Jego niechęci. Jezus wiedział, że przez swoje zastępcze cierpienie mógł wziąć aktualnie na siebie całe zło ludzkości, i w ten sposób ją uzdrowić, przebaczyć jej i ją odkupić. Richard J. Foster